Gerontološki centar Subotica

 

 

GERONTOLOŠKI CENTAR SUBOTICA

Dobrodošli na našu internet prezentaciju

Novosti

Vesti

14.08.2018.

Vlada APV dodelila sredstva za unapređenje protivpožarne zaštite

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova na čelu sa gospodinom Predragom Vuletićem uručio je ugovor dr Nenadu Ivaniševiću kojim se Gerontološkom centru iz Subotice dodeljuju sredstva u iznosu od 20 miliona dinara kojima će se realizovati prilagođavanje domskih objekata zahtevima koji se odnose na kvalitetniji i bezbedniji život korisnika usluga. Konkretno sredstva će se utrošiti u svrhu poboljšanja kapaciteta protivpožarne zaštite u svim domskim objektima u skladu sa najstrožim standardima koje propisuje zakon. Najveći deo radova na poboljšanju protivpožarne zaštite biće realizovan u Domu za negu. Sredstva su dodeljena u okviru konkursa za finansiranje, odnosno sufinansiranje, mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u 2018. godini na kojem su pravo učešća imale ustanove za smeštaj korisnika čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u ukupnom iznosu od 235 miliona dinara.

Dr Nenad Ivanišević zahvalio se Vladi Autonomne pokrajine Vojvodine i Sekretarijatu za socijalnu politku, demografiju i ravnopravnost polova na izdašnoj pomoći, te je istakao da je u protekle dve godine Gerontološki centar od Valde APV dobio preko 30 miliona dinara direktnih sredstava koja su utrošena na poboljšanje kapaciteta za pružanje usluga korisnicima.

Gospodin Predrag Vuletić istakao je da je Vlada APV u protekle dve godine za potrebe unapređenja socijalne zaštite izdvojila više od 460 miliona dinara, što je značajno povećanje sredstava u odnosu na četiri godine pre toga. Pokrajinski sekretar je istakao da je socijalna zaštita prepoznata kao prioritet Vlade APV i da su sredstva opredeljena na ovom konkursu pokazatelj u kom smeru će Vlada APV raditi i iduće godine.

Velika slika

Velika slika

Velika slika

_________________________________________

27.07.2018.

Potpisivanje ugovora sa UG"SuTeam"

Velika slika

Velika slika

Velika slika

Preuzmite sve slike u zapakovanom formatu: PREUZMI

_________________________________________

23.07.2018.

Delegacija KiM u poseti GC

U sklopu projekta koji finansira Kancelarija za KiM danas su Gerontološki centar posetili predstavnici Crvenog krsta iz Štrpca koji su obišli dom i upoznali se sa uslugama koje se pružaju u okviru naše Ustanove.

Velika slika

Velika slika

Preuzmite sve slike u zapakovanom formatu: PREUZMI

_________________________________________

17.07.2018.

Gerontološki centar posvećen inkluziji i podsticanju zapošljavanja Roma

U Gerontološkom centru predstavljen je projekat pod nazivom „Brigom protiv predrasuda“, čiji je cilj inkluzija i podsticanje zapošljavanja pripadnika romske zajednice.

Velika slika

Velika slika

Velika slika

Preuzmite sve slike u zapakovanom formatu: PREUZMI

Preuzeto sa WWW.SUBOTICA.COM oficijalnog sajta.

Link na VEST

_________________________________________

06.07.2018.

Klik na link ispod za celu vest sa WWW.POLITIKA.RS oficijalnog sajta.

Link na VEST

_________________________________________

_________________________________________

Najave i obaveštenja

Najava

Velika slika

Sledeća nedelja klubovi

Velika slika

Dešavanja sledeće nedelje u domovima

Velika slika

Sigurna starost

Velika slika

Oglas za posao

Velika slika Velika slika

O nama

Delatnosti

Cenovnik pruženih usluga

PREUZMI

Uslovi za prijem

PREUZMI

Javne nabavke

07.05.2018. Oglas - Za vozila i mašine

PREUZMI

OGLAS - Za prodaju polovnih vozila i opreme prikupljanjem pismenih ponuda

PREUZMI

Stručni kadar

Društvene mreže

Mi smo aktivni na društvenim mrežama, pridružite nam se. Pratite nas.

Detaljnije

Gerontološki centar Subotica, socijalno zdravstvena ustanova za zbrinjavanje odraslih i starih lica, osnovan je 1978. godine, integracijom Centra za kućnu negu, Doma za odrasla lica, Doma za negu i objekta "Dudova Šuma". Gerontološki centar svoju delatnost realizuje kroz oblike vaninstitucionalne i institucionalne zaštite, putem:

 

• Otvorena zaštita - gerontološki klubovi;

• Otvorena zaštita - služba za kućnu negu i pomoć u kući;

• Obezbeđivanja određenih usluga stanarima objekta "Zaštićeno stanovanje";

• Institucionalna zaštita - smeštajem u Dom "Dudova šuma“, Dom za negu i Dom za odrasla lica.

 

Svaki od oblika brige o invalidnim, obolelim, ostarelim korisnicima usluga naše Ustanove, osmišljen je sa ciljem da pruži potrebnu podršku, zaštitu, (egzistencijalnu, psiho-socijalnu, zdravstvenu), medicinsku negu, kulturno, zabavno, rekreativne sadržaje, hobi i radnu terapiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, druge tehničke usluge, na potrebnom nivou i u trenutku kada stanje zdravlja to diktira.

Usluge

Usluge:

Frizerski salon

Krojačnica

Pedikir, manikir

Jelovnik - PREUZMI


Praona

Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Cenovnik pruženih usluga

PREUZMI

Kulturno-zabavne i radno okupacione aktivnosti lečenju.

Domovi

Gerontološki centar Subotica, socijalno zdravstvena ustanova za zbrinjavanje odraslih i starih lica, osnovan je 1978. godine, integracijom Centra za kućnu negu, Doma za odrasla lica, Doma za negu i objekta "Dudova Šuma".

Dom "Dudova šuma"

Jedinica pansionskog tipa

Jedinica pansionskog tipa je smeštena na prva četiri sprata objekta Doma Dudova šuma.

Jedinica za pojačanu negu

Jedinica za pojačanu negu se nalazi na 5. i 6. spratu Doma Dudova suma

Dom za negu

U sastavu Gerontološkog centra i ukupnog kapaciteta za domski smeštaj, nalazi se i Dom za negu, trenutnih smeštajnih mogućnosti za 168 korisnika razmeštenih u 49 stambenih jedinica, na adresi 27. Marta 36. U najbližoj budućnosti se planira proširenje kapaciteta na 200 postelja i srazmerno povećanje broja soba.

Dom za odrasla lica

Dom za odrasla lica je jedan od tri doma Gerontološkog centra. Nalazi se na Karađorđevom putu, na adresi Čikoš Bele 34. Po broju korisnika usluga koji se nalaze na smeštaju je najmanji. Ukupan broj korisnika usluga u domu je 88, od toga je 65 korisnika usluga na stambenom delu doma i 23 korisnika usluga na stacionarnom delu doma.

Otvorena zaštita

Klubovi

Gerontološki centar iz Subotice u svom sastavu ima deset gerontoloških klubova, šest na teritoriji grada i četiri u prigradskim mesnim zajednicama.

 

Nega i pomoć u kući

Služba otvorena zaštita predstavlja oblik vaninstitucionalnog zbrinjavanja naših najstarijih sugrađana i deo je Gerontološkog centra.

Razno

KUHINjA

Januar 2018.

Zaposleni radnici u odeljenju kuhinja pružaju celodnevnu ishranu (doručak, ručak i večeru) korisnicima domskog smeštaja (RJ „Dom Dudova šuma“ , RJ „Dom za negu“ i RJ „Dom za odrasla lica“), ručak za korisnike Službe „Otvorena zaštita“ u skladu sa pravilima HACCP standarda.

ODRŽAVANjE

Januar 2018.

Odeljenje održavanja radi sa svojom opremom za rad i alatima na tekućem održavanju svih objekata u sastavu Gerontološkog centra, mašinskog i voznog parka, opreme i instalacija, a sarađuje sa izvođačima radova kod većih popravki i investicija.

Zakažite razgovor sa nekim od naših stručnih radnika.