JAVNE NABAVKE U TOKU

Pravilnik o nabavkama Gerontološkog centra Subotica

 


02.10.2020.

Poziv i Konkursna dokumentacija za Nabavka lekova i sanitetskog materijala, po partijama

Preuzmi:Nabavka lekova i sanitetskog materijala, po partijama.pdf

Preuzmi:Poziv za podnosenje ponuda.pdf

23.09.2020.

Odluka o izmeni ugovora za Jn 03/20/Op - partija 2 - Juneće meso

Preuzmi:IZMENA ODLUKE O DODELI UGOVORA JN 03--20-OP754.pdf

25.08.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN; 06/20/JNMV, 07/20/JNMV, 08/20/JNMV 09/20/JNMV i 10/20/JNMV

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_1.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_2.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-07-20-JNMV.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-PARTIJA 2.pdf

13.08.2020.

Odluka o dodeli ugovora za JN 11/20/JNMV - Nabavka materijala za održavanje zgrada i objekata po partijama i Odluka o obustavi postupka za Partiju 8

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 11-20.pdf

Preuzmi:ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 11-20-JNMV.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORAA 11-20-JNMV.pdf

10.08.2020.

Obaveštenje o produženju roka i I izmena konkursne dokumentacije za JN 03/20/OP - Nabavka namirnica i prehrambenih proizvoda po partijama

Preuzmi:ODLUKA o dodeli ug 03-20- OP.doc

Preuzmi:I izmena 03-20-OP.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

30.07.2020.

Poziv i konkursna dokumentaija za Jn 11/20/JNMv -Nabavka materijala za održavanje zgrada i objekata po partijama

Preuzmi:1 izmena.doc

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude(1).pdf

Preuzmi:JNMV-11-20-PDF-dokumentacija.pdf

29.07.2020.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 03/20/OP - Nabavka namirnica i prehtrambenih proizvoda po partijama

Preuzmi:ODGOVOR2 03-20-2.pdf

Preuzmi:ODGOVOR 1 03-20-OP672.pdf

Preuzmi:JAVNI POZIV PDF.pdf

Preuzmi:konkursna dokumentacija 03-20-op pdf.pdf

30.06.2020.

Poziv i konkursna dokumentacija za JN 10/20/JNMV - Usluge osiguranja

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 10-20-JNMV.pdf

Preuzmi:1 IZMENA 10-20-JNMV-2.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava 28-18.pdf

Preuzmi:JNMV-10-20-OSIGURANJE PDF.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

29.06.2020.

Odluka o dodeli ugovora za Jn 04/20/JNMv, 06/20/JNMV, 07/20/JNMV i 08/20/JNMv

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 04-20-JNMV.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 06-20-JNMV.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 07-20-JNMV.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 08-20-JNMV.pdf

17.06.2020.

II obaveštenje o produženju roka za JN 06/20/JNMV - Nabavka tekstilnog materijala, 2 Izmena konkursne dokumentacije i Pojašnjenje na podneeti zahtev 06/20/JNMV

Preuzmi:POJASNJENJE U VEZI JN 06-20-jnmv 17062020(2).pdf

Preuzmi:IZMENA-2.pdf

Preuzmi:II ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda(1).pdf

17.06.2020.

Poziv i konkursna dokumentacija za JN 09/20/JNMv - Nabaka materijala i usluga za popravke računara i računarske opreme po partijama

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:09-20-Nabavka materijala za popravku racunara(1).pdf

17.06.2020.

1 Izmena konkursne dokumentacije 04/20/JNMV - Usluge interneta i bežičnog (WIFI) povezivanja i Obaveštenje o produženju roka

Preuzmi:04-20-____ PDF IZMENA.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenju RokaZaPodnosenjePonuda.pdf

16.06.2020.

I izmena konkursne dokumentacija JN 06/20/JNMv - Nabavka tekstilnog materijala i Obaveštenje o produženje roka za podnošenje ponuda

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-.pdf

Preuzmi:izmena 06-20-jnmv.pdf

16.06.2020.

Poziv i konkursna dokumentacija Jn 08/20/JNMV - Vršenje usluga sanitarnog nadzora

Preuzmi:08-20-jnmv.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude (10).pdf

16.06.2020.

Poziv i konkursna dokumentacija za JN 07/20/JNMV-nabavka materijala sa uslugom popravki liftova

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude (11).pdf

Preuzmi:JNMV 07-20.pdf

09.06.2020.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 06/20/JNMV - Nabavka tekstilnog materijala

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:JNMV 06-20 PDF-1.pdf

28.05.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Jn 02/20/OP - Nabavka prirodnog gasa

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

13.05.2020.

Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci 04/19/OP - Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta RJ "Dom za odrasla lica" Gerontološkog centra iz Subotice

Preuzmi:OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci(04-19 OP).pdf

11.05.2020.

Odluka o dodeli ugovra Jn 02/20/OP - Nabavka prirodnog gasa

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 02-20-OP-1.pdf

03.04.2020.

Obavestenje o zakljucenju ugovora 01-20-op-Nabavka elektricne energije

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

27.03.2020.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 02/20/OP - Nabavka prirodnog gasa

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude(1).pdf

Preuzmi:nabavka prirodnog gasa 02-20-op pdf-1.pdf

19.03.2020.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 05/20/JNMV - Usluge deratizacije i dezinsekcije

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude (8).pdf

Preuzmi:DERATIZACIJA 05-20-JNMV PDF.pdf

18.03.2020.

Poziv i konkursna dokumentacija za JN - 04/20/JNMv - Usluge interneta i bežičnog (WiFi9 povezivanja

Preuzmi:INTERNET PDF.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

03.03.2020.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 03/20/JNMV - Nabavka rezervnih delova i drugog materijala za vozila

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 03-20-JNMV.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:pdf rezervni delovi za vozila-03-20-JNMV.pdf

26.02.2020.

Poziv i konkursna dokumentacija za JN 20/20/JNMV - Nabavka goriva i gas boca po partijama

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 02-20-JNMV.pdf

Preuzmi:POJASNJENJE 02--20-JNMV-1.pdf

Preuzmi:gorivo pdf.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

07.02.2020.

Poziv i konkursna dokumentacija za JN 1/20/JNMV - Nabavka cigareta za potrebe korisnika

Preuzmi:IZMENA KONKURSNE DOK 01-20-OP.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:01-20 JNMV konkursna dokumentacija za nabavku cigareta-1.pdf

18.12.2019.

Odluka o nastavku postupka JN 06/19/Op -nabavka medicinskih sredstava po partijama, partija 1 -medicinska sredstva za zbrinjavanje inkontinencije i Obaveštenje o produženju roka

Preuzmi:OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 06-019.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELIU UGOVORA 06-19-OP480.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-.pdf

Preuzmi:ODLUKA O NASTAVKU POSTUPKA.pdf

17.12.2019.

Poziv i konkursnadokumentacija Jn 43/19/JNMV - Usluge servisa i kontrole protivpožarne opreme

Preuzmi:POJASNJENJE 1 43-19-JNMV455.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:dokumentacija pdf 43-19.pdf

16.12.2019.

Odluka o dodeli ugovora Jn 39/19/JNMv - nabavka radne obuće ( zaštitne cipele)

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.PDF

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 39-19-JNMV439.pdf

16.12.2019.

Poziv za dostavljanje ponude za narudžbenicu 124/19/NARNabavka CD DVD čitača - rezača za lap top

Preuzmi:Poziv GC Subotica 124-19-NAR.doc

13.12.2019.

Dokumentacija i poziv za nabavka usluga kontrole i atestiranja sistema za dojavu požara 41-19-JNMV

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude (3).pdf

Preuzmi:DOKUMENTACIJA 41-19-JNMV PDF.pdf

09.12.2019.

Obavestenje o obustavi postupka javne nabavke-Nabavka materijala sa uslugamaelektricnih popravki i odrzavanja opreme(elektricnih uredjaja), po partijama

Preuzmi:ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke 1017OP - rartija 7..pdf

06.12.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 10/19/Op - Uređenje dvorišta u RJ "Dom Dudova šuma

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude1.pdf

Preuzmi:dokumentacija pdf 10-19-op.pdf

04.12.2019.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za JN 40/19/JNMV - Nabavka novih aparata za gašenje požara

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 40-19-JNMV440.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude 40-19.pdf

Preuzmi:dokumentacija pdf 40-19-jnmv.pdf

27.11.2019.

Odluka o dodeli ugovora Jn 36/19/JNMV - Vulkanizerske usluge i Odluka o dodeli ugovora Jn -04/19/PPBOPZPP - Nabavka sredstava za pranje i čišćenje

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 36-19-JNMV389.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 04-19-PPBOPZPP390.pdf

22.11.2019.

OBAVESTENJE I DOKUMENTACIJA O POKRETANJU POSTUPKA nabavka меdicinskih sredstava za zbrinavanje inkontenencije

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 05-019.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOPokretanjuPostupka 05-19.pdf

Preuzmi:dokumentacija 05-19.pdf

18.11.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija JN 38/19/JNMV - Nabavka staklenih čaša

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 38-19-JNMV394-1.pdf

Preuzmi:dokumentacija 38-19-jnmv-2.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

15.11.2019.

obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka 04/19/PPBOPZPP Nabavka sredstava za održavanje higijene partija 3 - Sredtva za pranje i čišćenje radnih površina od nerđajućeg čelika (prohrom) i ostalih metalnih površina

Preuzmi:dokumentacija pdf ppz.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOPokretanjuPostupka.pdf

14.11.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija JN 37/19/JNMV -Nabavka tekstilnog materijala -streč frotira

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 37-19-JNMV392-1.pdf

Preuzmi:DOKUMENTACIJA FROTIR 37-19-JNMV.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude 37-19.pdf

12.11.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija JN 36/19/JNMV-Vulkanizerske usluge

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:DOKUMENTACIJA 36-19-JNMV.pdf

12.11.2019.

Odluka o dodeli ugovora za Jn 01/19/PPSOPP - Nabavka namirnica i prehrambenih proizvoda po partijama - Partija 3-Pileće meso

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 01-19-ppsopp364-1.pdf

08.11.2019.

Izmena konkursne dokumentacija Jn 34/19/JNMv i Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(1).PDF

Preuzmi:Obavestenje o zakljucenom ugovoru 10-17-OP.doc

Preuzmi:ODLUKA JN 34-019.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 34-019.pdf

Preuzmi:2 izmena 34-19-jnmv.pdf

Preuzmi:II ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava.pdf

Preuzmi:izmena 1- 34-19-jnmv.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava.pdf

08.11.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija Jn 35/19/JNMv - Nabavka materijala za krojačice

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 35-19-JNMV380.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude 35-19-JNMV.pdf

Preuzmi:DOKUMENTACIJA PDF-35-19-JNMV.pdf

08.11.2019.

Poziv i dokumentacija za JN34/19/JNMV - Nabavka materijala sa uslugom električnih popravki i održavanja opreme (električnih uređaja9 po partijama)

Preuzmi:34-19-JNMV- konkursna dokumentacija.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

08.11.2019.

Odluka o dodeli igovora JN 33/19/JNMV - Nabavka tonera i traka za štampače i fotokopir aparate

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 33-19-JNMV.pdf

07.11.2019.

Odluka o dodeli ugovora za Jn 03/19/PPBOPZPP - nabavka lekova i sanitetskog materijala po partijama i Odluka o obustavi postupka Jn 03/19/PPBOPZPP

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 03-19-PPBOPZPP361-1.pdf

Preuzmi:ODLUKA O OBUSTAVI- 03-19-PPBOPZPP362.pdf

01.11.2019.

Poziv i konkuesna dokumentacija Jn 01/19/PPSOPP - Nabavka pilećeg mesa

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:dokumentacija pdf 01-19-ppsopp.pdf

31.10.2019.

Odluka o dodeli ugovora Jn 08/19/OP - Nabavka sredstava za održavanje higijene po partijama, Pojašnjenje Jn 33/19/JNMV- Nabavka tonera, Odluka o o bustavi postupka Jn 08/19/OP - Partija 3 , Obaveštenje o obustavi postupka JN 09/19/Op -Nabavka namirnica i prehrambenih proizvod Partija 3 - Pileće meso, Obaveštenje o zaključenom ugovoru Jn 32/19/JNMv - Nabavka usluga mobilne telefonije

Preuzmi:ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke 03-18-OP.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-1.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 08-19-OP338.pdf

Preuzmi:ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 08-19-OP337.pdf

Preuzmi:POJASNJENJE 1 toneri.pdf

25.10.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija JN 33/19/JNMV- Nabavka tonera i traka za štampače i fotokopir aparate

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude 33-19.pdf

Preuzmi:33-19-jnmv pdf doku.pdf

22.10.2019.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka i konkursna dokumentacija JN 03/19/PPBOPZPP - Nabavka lekova i sanitetskog materijala po partijama

Preuzmi:ObavestenjeOPokretanjuPostupka.pdf

Preuzmi:PPBOPZPP 03-19.pdf

22.10.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Jn 06/19/Op - nabavka medicinskih sredstava po partijama, Jn - 07/19/Op - nabavka lekova i sanitetskog materijala po partijama,Jn 27/19/JNMV-Usluge popravki vozila, Jn 29/19/JNMV - Nabavka materijala sa uslugom popravki gasnih instalacija, 30/19/JNMV -Nabavka materijala za servisiranje kotlova za grejanje, 31/19/JNMV - Nabavka usluga održavanja i servisiranja telefonskih centrala

Preuzmi:Obavestenje o zakljucenom ugovoru 07-19-OP.doc

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 27-19.PDF

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(1).pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(2).pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(3).pdf

14.10.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija za JN 32/19/JNMv -Nabavka usluga mobilne telefonije

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 32-19-JNMV335.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:32 mobilna telefonija.pdf

27.09.2019.

POZIV I KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA 31-19-JNMV Nabavka usluga održavanja i servisiranja telefonskih centrala

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 31-19-JNMV313.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 05-19-OP246.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude (2) 31-19.pdf

Preuzmi:31-19-jnmv dokumentacija pdf.pdf

27.09.2019.

POZIV I KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA 30-19-JNMV Nabavka materijala za servisiranje kotlova za grejanje sa uslugom servisa

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 30-19-JNMV308.pdf

Preuzmi:Poziv za podnosenje ponuda-2 30-19.pdf

Preuzmi:30 materijal za servisiranje kotlova sa uslugom-1 30-19.pdf

27.09.2019.

POZIV I KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA 29-19-JNMV Nabavka materijala sa uslugom popravki gasnih instalacija i uređaja

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 29-19-JNMV307.pdff

Preuzmi:Poziv za podnosenje ponuda-1 29-19.pdf

Preuzmi:29 materijal i popravka gasnih instalacija 29-19.pdf

20.09.2019.

4 Izmena konkursne dokumentacije za Jn 08/19/OP - Nabavka sredstava za održavanje higijene po partijama

Preuzmi:4 izmena.pdf

13.09.2019.

III izmena dokumentacije JN 08/19/Op - Higijena i I izmena dokumentacije Jn 09/19/Op i I odgovor za Jn 09/19/Op -Namirnice

Preuzmi:1 izmena.pdf

Preuzmi:3 izmena-1.pdf

Preuzmi:POJASNJENJE 09-19-OP256.pdf

09.09.2019.

2 Izmena konkursne dokumentacije za Jn 08/19/OP - Nabavka sredstava za održavanje higijene po partijama

POJASNJENJE 3- 08-19-OP-Nabavka sredstava za održavanje higijene, po partijama

POJASNJENJE 4- 08-19-OP-Nabavka sredstava za održavanje higijene, po partijama

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE za 08-19-OP-Nabavka sredstava za održavanje higijene, po partijama

Preuzmi:II ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

Preuzmi:7 IZMENA 08-19-OP.pdf

Preuzmi:POJASNJENJE 5 08-19296-1.pdf

Preuzmi:6 izmena.pdf

Preuzmi:POJASJENJE 4.pdf

Preuzmi:POJASJENJE 3.pdf

Preuzmi:2 izmena pdf-1.pdf

06.09.2019.

Odluka o dodeli ugovora za Jn 05/19/OP - Nabavka opreme za praonu i kuhinju po partijama

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 05-19-OP246.pdf

06.09.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 09/19/OP - Nabavka namirnica i prehrambenih proizvoda po partijama

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 09-19-OP322.pdf

Preuzmi:ODLUKA OOBUSTAVI POSTUPKA ZA PILECE MESO PARTIJA 3 OP-09-2019.pdf

Preuzmi:POJASNJENJE 3.pdf

Preuzmi:POJASNJENJE 2-namirnice293.pdf

Preuzmi:2 izmena.pdf

Preuzmi:pdf dokumentacija 09-19.pdf

Preuzmi:POZIV 09-19-OP.pdf

06.09.2019.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava JN 06/19/OP - Nabavka medicinskih sredstava po paritjama

Preuzmi:ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPrava.pdf

03.09.2019.

Poziv i KONKURSNA DOKUMENTACIJA za Jn 28/19/JNMv -Nabavka štampača i monitora za sprovođenje javnih radova

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:dokumentacija 28-19-pdf.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

03.09.2019.

Odluka o dodeli ugovora za Jn 27/19/JNMv - Usluge popravki vozila i autoelektričarskog servisa sa materijalom

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 27-19-JNMV235.pdf

02.09.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Jn 04/19/OP -Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta "Dom za Odrasla lica" Gerontološkog centra iz Subotice

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

30.08.2019.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka i konkursna dokumentacija JN 02/19/PPBOPZPP- Mleko i mlečni proizvodi

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 02-19-PPBOPZPP240.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOPokretanjuPostupka.pdf

Preuzmi:mleko i mlecni proizvodi 02-19-ppbopzpp.pdf

28.08.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija JN 08/19/OP - Nabavka sredstava za održavanje higijene po partijama

Preuzmi:1 izmena (2).doc-pdf-1.pdf

Preuzmi:pozivzapodnosenjeponude2.pdf

Preuzmi:08-19-op dokumentacija.pdf

23.08.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija za JN 27/19/JNMV - Usluge popravki vozila i autoelektričarskog servisa sa materijalom

Preuzmi:pozivzapodnosenjeponude.pdf

Preuzmi:27-19-jnmv popravka vozila i autoelektricarskog servisa sa materijalom-1.pdf

13.08.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 07/19/OP nabavka lekova i sanitetskog materijala cpo partijama

Preuzmi:ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke II.pdf

Preuzmi:ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 07-19-OP272.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 07-19-OP271.pdf

Preuzmi:3 IZMENA 07-OP.pdf

Preuzmi:3 pojasnjenje 07-op219.pdf

Preuzmi:2 izmena.pdf

Preuzmi:2 pojasnjenje u vezi jn 07-019.pdf

Preuzmi:1 izmena(1).pdf

Preuzmi:Odgovor Zavojni materijal210.pdf

Preuzmi:lekovi-dokumentacija 07-19-op.pdf

Preuzmi:op-07-19-poziv.pdf

12.08.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 06/19/OP - Nabavka medicinskih sredstava po partijama

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 06-19-OP270.pdf

Preuzmi:javni poziv.pdf

Preuzmi:06 nabavka med sredstava po partijama-1.pdf

09.08.2019.

Odluka o dodeli ugovora JN 04/19/OP - Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta "Dom za odrasla lic" Gerontološkog centra iz Subotice"

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA OTVORENI POSTUPAK 04-19-OP 09082019-1.pdf

08.08.2019.

Odluka o dodeli ugovora Jn 26/19/JNMV - nabavka kancelaarijskog materijala po partijama za partije 1 i 2 ; Odluka o obustavi postupka jna 26/19/JNMV - partija 1

Preuzmi:obavestenjeozakljucenomugovoru-.pdf

Preuzmi:ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JNMV PARTIJA 1 26-19.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA JNMV 26-19.pdf

02.08.2019.

Poziv za dostavljanje ponuda i konkursna dokumentacija - Nabavka opreme za kuhinju i praonu

Preuzmi:Konkursna dokumentacija-1.pdf

Preuzmi:JAVNI POZIV.pdf

24.07.2019.

Poziv za dostavljanje ponuda Jn 26/19/JNMV i konkursna dokumentacija - kancelarijski materijal po partijama

Preuzmi:pdf kancelarijski-2.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

12.07.2019.

Odluka o dodeli ugovora JN 22/19/JNMV-Održavanje knjigovodstvenog programa, odluka o dodeli ugovora JN 23/19/JNMV - Usluge servisiranja i održavanja aparata za Ambulantu za fizikalnu medicinu irehabilitaciju i Odluka o oobustavi postupka Jn 23/19/JNMV

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 22-19-JNMV093.pdf

Preuzmi:Odluka o dodeli ugovora 23-19-JNMV.pdf

Preuzmi:Odluka o obustavi postupka 23-19-JNMV.pdf

04.07.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 24/19/JNMV - Nabavka stakla i materijala za ramove sa uslugama uramljivanja po partijama i 25/19/JNMV - Održavanje računarske mreže, radnih stanica i web sajta

p>Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 24-19-JNMV098.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 25-19-JNMV100.pdf

Preuzmi:pdf dokumentacija 24-19.pdf

Preuzmi:PDF DOKUMENTACIJA 25-19.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude (1).pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude 24-19.PDF

02.07.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija za JN 22/19/JNMV - Usluge održavanja knjigovodstvenog programa i 23/19/JNMV - Usluge servisiranja i održavanja aparata za Ambulantu za fizikalnu medicinu i rrehabilitaciju po partijama

Preuzmi:22-19-dokumentacija.pdf

Preuzmi:23-19 Konkursna dokumentacija.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude (1).pdf

27.06.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija za JN 21/19/JNMV - nabavka materijala za održavanje zgrada po partijama

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 21-19-JNMV097.pdf

Preuzmi:1 izmena.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:dokumentacija 21-19- JNMV materijal za odrzavanje.pdf

12.06.2019.

II Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude JN 20/19/JNMV, II izmena konkursne dokumentacije i Pojašnjenje konkursne dokumentacije Jn - Usluge osiguranja po partijama

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 20-19043.pdf

Preuzmi:II ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava20-19.pdf

Preuzmi:IZMENA 2 OSIGURANJE.pdf

Preuzmi:POJASNJENJE OSIGURANJE009.pdf

10.06.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija za 19-19-jnmv nabavka usluga odrzavanja i servisiranja ALU i PVC stolarije sa materijalom

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 19-19-JNMV035.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude (1).pdf

Preuzmi:konkursna 19-19- JNMV.pdf

10.06.2019.

Obaveštenje o produženju roka i I izmena konkursne dokumentacije za JN 20/19/JNMV - Usluge osigurawa po partijama

Preuzmi:IZMENA 1 OSIG.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava 28-18.pdf

10.06.2019.

Poziv za dostavljanje ponuda i Konkursna dokumentacija za Jn 20/19/JNMV - Usluge osiguranja po partijama

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:20-19 USLUGE OSIGURANJA PO PARTIJAMA.pdf

10.06.2019.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Jn 01/19/PPBOPZPP, JN 15/19/JNMV i 16/19/JNMv

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (1).pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-01-19-PPBOPZPP.pdf

05.06.2019.

Poziv i dokumentacija za JN 18/19/JNMV Nabavkaštampača za potrebe realizacije projekta javnih radova za OSI " Pomozimo jedni drugima"

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 18-19-JNMV029.pdf

Preuzmi:izmena 1.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-.pdf

Preuzmi:POJASNJENJE 18-19-JNMV018.pdf

Preuzmi:dokumentacija 18-19.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

28.05.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija Jn 17/19/JNMv - Nabavka pedikirskog i friyerskog pribora po partijama

Preuzmi:IZMENA ODLUKE O DODELI UGOVORA 17-19-JNMV018.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 17-19-JNMV013.pdf

Preuzmi:dokumentacija 17-19.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

24.05.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 14-19-JNMV- Nabavka materijala za popravku liftova

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-14-19-JNMV.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 14-19-JNMV019.pdf

Preuzmi:Dokumentacija Jn 14-19-JNMV (1) KOR.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude (11).pdf

21.05.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija za JN 16/19/JNMV- Usluga vršenja analiza za potrebe sanitarnog nadzora

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 16-19.pdf

Preuzmi:JNMV-16-19-JNMV dokumentacija.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude (10).pdf

17.05.2019.

poziv i konkursna dokumentacija 15-19-jnmv - Nabavka usluga za potrebe dana ustanove

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 15-19-JNMV.pdf

Preuzmi:15-19-JNMV DAN USTANOVE.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude (10).pdf

15.05.2019.

Obaveštenje o pokretnju postupka i konkursna dokumentacija za JN 01/19/PPBOPZPP- Dodatni radovi na ispunjavanju uslova iz Plana protivpožarne zaštite u RJ "Dom za negu" Gerontološkog centra iz Subotice

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA PPBOPZPP.pdf

Preuzmi:dokumentacija 01-19-ppbopzpp (1).pdf

Preuzmi:ObavestenjeOPokretanjuPostupka.pdf

26.04.2019.

Odgovor 1 za JN 12/19/JNMv - Nabavka radne odeće ( uniforme) i Obaveštenje o zaključenom ugovoru Jn 04/19/JNMV- usluge interneta i 01/19/OP - nabavka električne energije

Preuzmi:Odgovor 1 12-19-JNMV.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(1).pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

23.04.2019.

13 JNMV-Rasveta

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 13-19-JNMV.pdf

Preuzmi:radovi.pdf

Preuzmi:radovi.doc

Preuzmi:Poziv za podnosenje ponuda.pdf

Preuzmi:Poziv za podnosenje ponuda.doc

22.04.2019.

Jn 04/19/OP - Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta "Dom za odrasla lica" Gerontološkog centra iz Subotice - Odgovori na pitanja

Preuzmi:ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPrava.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 04-19-OP.pdf

Preuzmi:izmena 04 OP.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-.pdf

Preuzmi:odgovor 1

Preuzmi:odgovor 2

Preuzmi:odgovor 3

Preuzmi:odgovor 4

Preuzmi:odgovor 5

18.04.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija za JN 12/19/JNMV - Nabavka radne odeće - uniforma

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 12-19-JNMV.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:12-19 jnvm ODECA.pdf

16.04.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija za 08/19/JNMv - Nabavka materijala i usluga za popravku računara i računarske opreme po partijama

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 08-19-JNMV.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:JNMV-08-19-JNMV dokumentacija (1) (Repaired).pdf

10.04.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 11/19/JNMv - Nabavka pomagala i opšreme za Ambulantu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju po partijama

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 11-19-JNMV650.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:DOKUMENTACIJA 11-19-JNMV.pdf

Odluka o dodeli ugovora Jn 04/19/JNMV - Usluge interneta i bežičnog (WiFi) povezivanja

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 04-19-JNMV 638.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:INTERNET.pdf

22.03.2019.

Poziv i dokumentacija - Građevinski radovi na rekonstrukciji objekta „Dom za odrasla lica“ Gerontološkog centra iz Subotice

Preuzmi:JAVNI POZIV.pdf

Preuzmi:Konkursna dokumentacija 04 OP.pdf

18.03.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija Jn 09/19/JNMv - Usluge deratizacije i dezinsekcije

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 09-19-JNMV.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude (8).pdf

Preuzmi:deratizacija i dezinsekcija-dokumentacija 09-19-JNMV.pdf

13.03.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 03/19/OP- Radovi na postavljanju toplotnih pumpi u gerontološkom klubu "Bajmok"

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 03-19-OP.pdf

Preuzmi:Pojašnjenje 2 - JN 03-19-OP.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-.pdf

Preuzmi:I izmena 3-19-OP.pdf

Preuzmi:JAVNI POZIV.pdf

Preuzmi:dokumentacija.pdf

11.03.2019.

Odluka o dodeli ugovora JN 07/19/JNMV - Nabavka goriva i gas boca

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 07-19-JNMV.pdf

08.03.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 10/19/JNMV-Nabavka rezevnih delova i drugog materijala za vozila

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 10-19-JNMV561.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:10-19 JNMV -Konkursna dokumentacija -nabavka rezervnih delova.pdf

05.03.2019.

Poziv i konkursna dokumentacija za JN 02/19/Op - Nabavka prirodnog gasa

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 02-19-OP.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava.pdf

Preuzmi:02 prirodni gas suboticagas-1 izmena konk. dokumentacije.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:02-19- OP nabavka prirodnog gasa(2).pdf

04.03.2019.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima Jn 02/18/PPBOP , Jn 02/19/JNMV i 03/19/JNMV

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(1).pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-02-17-PPBOPZPP.pdf

26.02.2019.

POZIV I DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ELEKTRIČNE ENERGIJE 01-19-OP

Preuzmi:II ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-.pdf

Preuzmi:1 izmena.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 01-19-JNMV.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:dokumentacija Jn 01-19-OP.pdf

25.02.2019.

Poziv i dokumentacija Jn 05/19/JNMV - Nabavka sirovog vojničkog platna

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:dokumentacija 07-19-JNMV (1).pdf

20.02.2019.

Poziv za podnošenje ponude i konkursna dokumentacija za JN 06/19/JNMV - Računarska oprema za potrebe ISIB-a Inbo

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:POJASNJENJE U VEZI JN 06-19-JNMV.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:JNMV-06-19-JNMV Dokumentacija.pdf

18.02.2019.

Poziv i dokumentacija Jn 05/19/JNMV - Nabavka sirovog vojničkog platna

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:JNMV-05-19-JNMV Dokumentacija.pdf

13.02.2019.

Obaveštenje o produženju roka za JN 01/19/JNMV, Izmena I za JN 01/19/JNMv i Odgovor 1 za 01/19/JNMv - nabavka kuhinjske opreme

Preuzmi:odgovor 01-19.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

Preuzmi:izmene 01 JNMV.pdf

06.02.2019.

Obaveštenje o produženju raka I izmena konkursne dokunentacije za Набавка опреме за праону 02/19/ЈНМВ

Preuzmi:ODGOVOR487.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

Preuzmi:Konkursna dokumentacija Praona JNMV Feb. 2019. (1).pdf

Preuzmi:IZMENA 1486.pdf

06.02.2019.

Konkursna dokumentacija Jn 01/19/JNMV- Oprema za kuhinju, 02/19/JNMv - Oprema za praonu, 03/19/JNMv - Nabavka cigareta, Poziv za Jn 01/19/JNMv, Poziv za Jn 02/19/JNMv i Poziv za Jn 038/19/JNMv

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude(1).pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude (7).pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 02-18-PPBOPZPP468.pdf

Preuzmi:Konkursna dokumentacija Kuhinja JNMV Feb. 2019. (2).pdf

Preuzmi:Konkursna dokumentacija Kuhinja JNMV Feb. 2019. (1).pdf

Preuzmi:03-19 JNMV konkursna dokumentacija za nabavku cigareta.pdf

29.01.2019.

Obaveštenja o zaključenim ugovorima Jn 71/18/JNMV, 72/18/JNMv, 73/18/JNMv, 74/18/JNMv, 75/18/JNMv i 76/18/JNMv

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(4).pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(3).pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(2).pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(1).pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (1).pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

15.01.2019.

2 Izmena konkursne dokumentacije JN 72/18/JNMv, II obaveštenje o produženju roka Jn 72/18/JNMv, Pojašnjenje dokumentacije JN 72/18/JNMV, Pojašnjenje dokumentacije Jn 74/18/JNMv

Preuzmi:POJASNJENJE U VEZI JN 74-18.pdf

Preuzmi:POJASNJENJE U VEZI JN 72-18.pdf

Preuzmi:II ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda - Copy.pdf

Preuzmi:2 izmena 72-18JNMV.pdf

09.01.2019.

I izmena Jn 72/18/JNMv i I izmena Jn 74/18/JNMV i ovbaveštenja o produženju roka JN 72/18/JNMV i 74/18/JJNMv

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda(1).pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

Preuzmi:1 izmena 74-18JNMV.pdf

Preuzmi:1 izmena 72-18JNMV.pdf

31.12.2018.

POZIV I DOKUMENTACIJA 76-18-JNMV

Preuzmi:izmena 1 -76-18-JNMV.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:76-18 JNMV-dokumentacija.pdf

31.12.2018.

POZIV I DOKUMENTACIJA 75-18-JNMV Stručni nadzor nad postavljanjem solarnih kolektora na objektu "Dom Dudova šuma"

Preuzmi:odluka o izmeni Ugovora o javnoj nabavci 75-18-JNMV.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA JN MV 75-18.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:nadzor (2) 75-18-JNMV.pdf

31.12.2018.

POZIV I DOKUMENTACIJA 74-18-JNMV Postavljanje solarnih kolektora na objektu "Dom Dudova šuma"

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 74-18-JNMV365.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:74Postavljanje solarnih kolektora na objektu Dom Dudova šuma.pdf

31.12.2018.

POZIV I DOKUMENTACIJA 73-18-JNMV Nadzor nad postavljanjem dodatnih solarnih kolektora za pripremu tople sanitarne vode za potrebe kuhinje i praone

Preuzmi:odluka o izmeni Ugovora o javnoj nabavci 73-18-JNMV.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA JN MV 73-18.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:nadzor (2) 73-18-JNMV.pdf

31.12.2018.

POZIV I KONKURSNA DOKUMENTACIJA 72-18-JNMV Postavljanje dodatnih solarnih kolektora za pripremu tople sanitarne vode za potrebe kuhinje i praone

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 72-18-JNMV.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:72 radovi na postavljanju solara kuhinja i praona (3).pdf

31.12.2018.

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 14-18-OP DODATNA OPREMA ZA KUHINJU

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

24.12.2018.

POZIV I DOKUMENTACIJA 71-18-JNMV SREDSTVA ZA LICNU HIGIJENU

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude (4).pdf

Preuzmi:JNMV-71-18 dokumentacija -sredstva za licnu higijenu.pdf

18.12.2018.

Poziv i dokumentacija za 04-18-PPSOP Nabavka sredstava za pranje i čišćenje radnih površina od nerđajućeg čelika (prohrom) i ostalih metalnih površina

Preuzmi:ODLUKA O DOLDELI UGOVORA 04-18-PPSOPP354.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude 04-18-ppsopzpp.pdf

Preuzmi:04-18 PPSOP- dokumentacija Obrasci ponude i tehnicke specifikacije sredstvaa za pranje i ciscenje radnih povrsina.pdf

17.12.2018.

POZIV I DOKUMENTACIJA ZA 16-18-OP Radovi na postavljanju тoplotnih pumpi u gerontoloskom klubu Bajmok

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:dokumentacija 16-18-op.pdf

07.12.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija JN 15/18/OP - Nabavka namirnica i prehrambenih proizvoda po partijama

Preuzmi:OBAVESTENJA O ZAKLJUCENOM UGOVORU383.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA JN 15-18-OP 11012019.pdf

Preuzmi:ODLUKA JN 15-18-OP OBUSTAVA P 1-,3.pdf

Preuzmi:izmena 3- 15-18-OP.pdf

Preuzmi:izmena 2- 15-18-OP.pdf

Preuzmi:POJASNJENJE 1 15-18-OP339.pdf

Preuzmi:izmena 1 15-18-OP.pdf

Preuzmi:JAVNI POZIV.pdf

Preuzmi:15- OP namirnice DOKUMENTACIJA.pdf

06.12.2018.

Obaveštenja o zaključenim ugovorima za Jn : 61/18/JNMv, 62/18/JNMv, 64/18/JNMv, 65/18/JNMv, 66/18/JNMv, 67/18/JNMV, 68/18/JNMv, 12/18/Op

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_1.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_2.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_3.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_4.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_5.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_6.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru_7.pdf

06.12.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija JN 70/18/JNMv - Nabavka inventara za gerontološki klub "Centar I" po partijama

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 70-18-JNMV336.pdf

Preuzmi:Konkursna dok. Centar 1 inventar.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude (4).pdf

30.11.2018.

Poziv za Jn 69/18/JNMv i dokumentacija za Jn 69/18/JNMv - Nabavka kolica -stalak na točkovima

Preuzmi:ODLUKA ODODELI UGOVORA 69-18-JNMV338.pdf

Preuzmi:JNMV-69-18 dokumentacija (1).pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude (4).pdf

16.11.2018.

Obaveštenja o produženju roka JN 66/18/JNMV i 68/18/JNMV

Preuzmi:ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke 09-17-OP -partija17.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda(1).pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

15.11.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka namirnice JN 11/18/Op - Partija 2 ostale namirnice, odluka o dodeli ugovora Jn 62/18/JNMV, Odluka o dodeli ugovora JN 64/18/JNMV, Poziv za dostavljanje ponuda Jn - 65/18/JNMv Vulkanizerske usluge, Konkursna dokumentacija Jn

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 65-18-JNMV290.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 64-18-JNMV271.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 62-18-JNMV270.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke 09-17-OP -partija17..pdf

Preuzmi:65-18-jnmv - vulkanizerske usluge.pdf

09.11.2018.

OP 012 18

Preuzmi:OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci 12-18-OP-Partija 1.pdf

Preuzmi:odluka o izmeni Ugovora o javnoj nabavci 12-18-Op - Partija 2.pdf

Preuzmi:OP-012-18-izmena.pdf

Preuzmi:OP-012-18-rok.pdf

Preuzmi:izmena 1.doc

Preuzmi:OP-012-18-izmena.pdf

Preuzmi:OP-012-18-odgovor.pdf

09.11.2018.

14 OP

Preuzmi:dokumentacija.doc

Preuzmi:dokumentacija.pdf

Preuzmi:JAVNI POZIV.doc

Preuzmi:JAVNI POZIV.pdf

09.11.2018.

Odluka o dodeli ugovora Jn 10/18/OP - nabavka sredstava za higijenu po partijama, odluka o obustavi postupka za Partije 1 i 3 Jn 10/18/Op, Obaveštenje zaključenom ugovoru Jn 59/18/JNMV -agropelet

Preuzmi:OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU323.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 10-18-OP263.pdf

Preuzmi:ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 10-18-OP262.pdf

09.11.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija JN 68/18/JNMV

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 68-18-JNMV289.pdf

Preuzmi:izmena 1 roba za sank.pdf

Preuzmi:izmena 1 roba za sank.doc

Preuzmi:dokumentacija.pdf

Preuzmi:dokumentacija.doc

Preuzmi:Poziv za podnosenje ponuda.pdf

Preuzmi:Poziv za podnosenje ponuda.doc

08.11.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija JN 66/18/JNMV

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 66-18-JNMV284.pdf

Preuzmi:ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 66-18-JNMV286.pdf

Preuzmi:izmena 1 namirnice.pdf

Preuzmi:izmena 1 namirnice.doc

Preuzmi:dokumentacija.pdf

Preuzmi:dokumentacija.doc

Preuzmi:Poziv za podnosenje ponuda.pdf

Preuzmi:Poziv za podnosenje ponuda.doc

05.11.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija JN 67/18/JNMV - Nabavka materijala za popravke električnih urđaja

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 67-18-JNMV299.pdf

Preuzmi:JNMV-067-18-izmena 3.pdf

Preuzmi:izmena 2.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

Preuzmi:izmena JNMV 67.pdf

Preuzmi:67-18JNVMdokumentacija.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

05.11.2018.

II obaveštanje o produženju roka za dostavljanje ponuda JN 61/18/JNMV - Nabavka frotira, II Izmena - Nabavka frotira, II odgovor - Nabavka frotira JN 61/18/JNMV

Preuzmi:JNMV-061-18-odlukaododeli.pdf

Preuzmi:2 ODGOVOR FROTIR244.pdf

Preuzmi:II ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

Preuzmi:izmena2.pdf

01.11.2018.

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda Jn 61/18/JNMV, Izmena konkursne dokumentacije Jn 61/18/JNMV - Nabavka frotira, Pojašnjenje JN 61/18/JNMv - Nabavka frotira

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 63-18-JNMV269.pdf

Preuzmi:ODGOVOR NA 61-18-JNMV241.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

Preuzmi:izmena 1.pdf

30.10.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 13/18/OP - Eelektrične popravke , po partijama

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 13-18-OP313.pdf

Preuzmi:izmena 2 (2).pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava.pdf

Preuzmi:izmena 1 -13-18 op.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:OP-13-18 konkursna dokumentacija.pdf

30.10.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 64/18/JNMV - Nabavka kepera za realizaciju projekta "Pomoć u kući najstarijim sugrađanima"

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude 64-18.pdf

Preuzmi:dokumentacija 64-18-JNMV.pdf

26.10.2018.

Izmena konkursne dokumentacija 62/18/JNMV

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

Preuzmi:izmena 1.pdf

26.10.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija za dostavljnje ponuda JN - 63/18/JNMV - Nabavka tonera za štampače

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 63-18.PDF

Preuzmi:POJASNJENJE U VEZI JN 63-18-JNMV.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude 63-18.pdf

Preuzmi:63 nabavka tonera.pdf

23.10.2018.

ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/18/ОП

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 12-18-OP280.pdf

Preuzmi:dokumentacija.doc

Preuzmi:dokumentacija.pdf

Preuzmi:JAVNI POZIV.doc

Preuzmi:JAVNI POZIV.pdf

23.10.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija za JN - 61/18/JNMV Nabavka frotira i JN 62/18/JNMV - Dodatno servisiranje sistema protivpožarne zaštite sa materijalom u RJ "Dom za negu"

Preuzmi:dokumentacija.pdf

Preuzmi:dokumentacija_1.pdf

Preuzmi:poziv.pdf

Preuzmi:Poziv za podnosenje ponuda.pdf

20.10.2018.

nabavka papuca 60/18/jnmv poziv i dokumentacija

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 60-18.PDF

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 60-18-JNMV249.pdf

Preuzmi:60-18JNMV dokumentacija.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:JNMV-060-18-izmena.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

Preuzmi:pojasnjenj 1 60-18-JNMV175.pdf

18.10.2018.

3 Izmena konkursne dokumentacije, Obaveštenje o produženju roka i 4 Pojašnjnje za JN 11/18/OP- Obaveštenje o produženju roka i Izmena dokumentacije Jn 59/18/JNMV - Agropelet

Preuzmi:izmena 1.pdf

Preuzmi:izmena 3.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava_1.pdf

Preuzmi:Poja_njenje br 4.pdf

15.10.2018.

Dokumentacija za nabavku peleta 59 JNMV

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 59-18-JNMV239.pdf

Preuzmi:59 nabavka peleta.doc

Preuzmi:59 nabavka peleta.pdf

Preuzmi:Poziv za podnosenje ponuda.doc

Preuzmi:Poziv za podnosenje ponuda.pdf

06.10.2018.

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENJU UGOVORA 07-18-OP, 08-18-OP, 52-18-JNMV

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(1).pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

01.10.2018.

odluka o obustavi 09-18-OP, OBAVESTENJE O ZAKLJUC UGOVORU 51-18-JNMV, OBAVESTENJE O ZAKLJUC UGOVORU 53-18-JNMV, OBAVESTENJE O ZAKLJUC UGOVORU 54-18-JNMV, OBAVESTENJE O ZAKLJUC UGOVORU 01-18-PPBOPZPP, OBAVESTENJE O ZAKLJ UG 06-18-OP

Preuzmi:ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 09-18-OP047.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-01-18-PPBOPZPP.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 54-18.PDF

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 53-18.PDF

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 51-18.PDF

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

25.09.2018.

Позив и документација за ЈН 58-18-JNMV - Набавка фризерског и педикирског прибора - фенови за косу

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 58-18-JNMV065.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude 58-18.pdf

Preuzmi:dokumentacija 58-18.pdf

25.09.2018.

Позив и документација за ЈН 57-18-JNMV Набавка помагала и опреме за рехабилитацију-ходалице

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 57-18-JNMV061.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:JNMV-57-18 dokumentacija.pdf

21.09.2018.

ODLUKA O DODELI UGOVORA 52-18-JNMV POZIV I KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA 11-18-OP-NAMIRNICE

Preuzmi:ODLUKA o dodeli ug 11-18- OP.pdf

Preuzmi:JN 11-18-OP odluka obustavi-p. -2- Ostalenamirnice.pdf

Preuzmi:OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci(11-18-OP-Partija 1.pdf

Preuzmi:POJASNJENJE 3 11-18-OP069.pdf

Preuzmi:pojasnjenje 1 11-18062.pdf

Preuzmi:pojasnjenje 2 11-18063.pdf

Preuzmi:izmena 2 KONKURSNE DOKUMENTACIJE 11-18-OP.pdf

Preuzmi:izmena 1.pdf

Preuzmi:JAVNI POZIV 11-18-OP.pdf

Preuzmi:11 OP namirnice dokumentacija.pdf

20.09.2018.

Odluka o dodeli ugovora JN 01/18/PPBOPYPP, Odluka o dodeli ugovora Jn 53/18/JNMV, Odluka o dodeli ugovora JN 54/18/JNMV, Ovavestenje o zakljucenim ugovorima Jn 05/18/OP, Izmena dokumentacije Jn 10/18/OP, Odgovor Jn 10/18/OP

Preuzmi:izmena 1.pdf

Preuzmi:Obavestenje o zakljucenom ugovoru 05-18-OP.pdf

Preuzmi:ODGOVOR 10-18-OP004.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 53-18-JNMV006.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 54-18-JNMV005.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 01018.pdf

10.09.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija Jn 56/18/JNMV - majice

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:konkursna dokumentacija JNMV - 56-18 majice.pdf

10.09.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 52/18/JNMv - nabavka kancelarijskog materijala po paprtijama- Partija 3 - papirni i ostali kancelar, Odluka o dodeli ugovora Jn 49/18/JNMV - merači krvnog pritiska, Odluka o dodeli ugovora Jn 06/18/OP - nabavka vozila

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 52-18-JNMV1.pdf

Preuzmi:kancelarijski materijal -dokumentacija 52-18-JNMV (2).pdf

Preuzmi:ODLUKA 06-OP.pdf

Preuzmi:ODLUKA 49-18-JNMV020.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

07.09.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija JN 55/18/JNMV-nabavka usluga održavanja i servisiranja telefonskih centrala

Preuzmi:ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke 55-18-JNMV.pdf

Preuzmi:ODLUKA O OBUSTAVI 55-18-JNMV.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:55-18 JNMV - nabavka usluga.pdf

04.09.2018.

Poziv i dokumentacija za 53-18-jnmv

Preuzmi:dokumentacija(1).pdf

Preuzmi:Poziv za podnosenje ponuda.pdf

04.09.2018.

Poziv i dokumentacija za 54-18-jnmv nabavka materijala za krojačice

Preuzmi:JNMV-54-18 dokumentacija.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude 54-18-JNMV.pdf

04.09.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija Jn 51/18/JNMV- Nabavka radne odeće i obuće za sprovođenje projekta "Unapređenje usluga Otvorene zaštite"

Preuzmi:JNMV 51-18-JNMV Dokumentacija.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude 51-18.pdf

31.08.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija Jn 10/18/OP-nabavka sredstava za održavanje higjene po partijama.

Preuzmi:OP-010-18-P6-izmena odluke.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOPodnetomZahtevuZaZastituPrava.pdf

Preuzmi:POJASNJENJE 10-18-02.pdf

Preuzmi:OP-010-18-rok4.pdf

Preuzmi:OP-010-18-izmena4.pdf

Preuzmi:II ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

Preuzmi:3 izmena.pdf

Preuzmi:2 izmena.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:dokumentacija jn 10-18-OP.pdf

30.08.2018.

Odluka o dodeli ugovora Jn 50/18/JNMV - istraživanje nivoa i ostraživanja prava Roma

Preuzmi:ODLUKA 50-18-JNMV806.pdf

24.08.2018.

Konkursna dokumentacija i Poziv za Jn 09/18/Op - Nabavka materijala za održavanje zgrada i objekata po partijama

Preuzmi:dokumentacija 09-18- OP materijal za održavanje1.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

21.08.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija Jn 49/18/JNMv - Nabavka aparata za merenje krvnog pritiska

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:izmena 1.pdf

Preuzmi:Pojašnjenje 49 JNMV.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:49-18-JNVN dokumentacija.pdf

21.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Jn 02/PPBOP -i odluka o obustavi postupka Jn 40/18/JNMV

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:Odluka o obustavi postupka.pdf

05.08.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 47/18/JNMv - Nabavka usluga mobilne telefonije

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ODLUKA 47-18-JNMV807.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:dokumentacija 47-18-JNMV.pdf

04.08.2018.

Obaveštenje o roduženju roka za podnošenje ponuda, Izmena 1, Odgovor1 i odgovor2 za Jn 46/18/JNMV - Nabavka opreme za kuhinju

Preuzmi:izmena 1.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava.pdf

Preuzmi:odgovor 1.pdf

Preuzmi:odgovor 2.pdf

04.08.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija za JN 48/18/JNMV - Nabavka materijala za krojačice

Preuzmi:ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke 48-18-JNMV.pdf

Preuzmi:odluka o obustavi postupka Jn 48-18-JNMV.pdf

Preuzmi:JNMV-48-18 dokumentacija.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

03.08.2018.

Odgovor, Izmena dokumentacije i obaveštenje o produženju roka za Jn 45/18/JNMv - Nabavka mašina za čišćenje podova

Preuzmi:izmena 1.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava.pdf

Preuzmi:ODGOVOR.pdf

03.08.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 08/18/OP - Nabavka materijala za servisiranje kotlova za grejanje sa uslugom servisa

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 08-18-OP011.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:08-18-OP dokumentacija.pdf

02.08.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 07/18/OP - nabavka materijala sa uslugom popravki gasnih instalacija i uređaja

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 07-18-OP009.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:OP-07-18 konkursna dokumentacija.pdf

10.08.2018.

Poziv za JN 45/18/JNMV- Nabavka mašina za čišćenje podova , Konkursna dokumentacija Jn 45/18/JNMV , Poziv za JN 46/18/JNMV - Nabavka kuhinjske opreme, Konkursna dokumentacija Jn 46/18/JNMv

Preuzmi:dokumentacija.pdf

Preuzmi:dokumentacija(1).pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude(1).pdf

09.08.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Jn - 37/18/JNMV, 38/18/JNMv, 39/18/JNMV, 41/18/JNMv i 01/18/PPSOP

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 37-18.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 39-18.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-01-18-PPSOP.pdf

07.08.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija za JN 44/18/JNMv - nabavka kancelarijskog materijala po partijama

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-.pdf

Preuzmi:odluka o dodeli ugovoroa 44-18-jnmv.pdf

Preuzmi:odluka o obustavi postuoka 44-18-jnmv.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:kancelarijski materijal -dokumentacija.pdf

07.08.2018.

Izmena dokumentacije JN 05/18/OP i Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda Jn 05/18/OP-nabavka lekova i sanitetskog materijala po partijama, Poziv za dostavljanje ponuda Jn 40/18/JNMv i Konkursna dokumentacija 40/18/JNMv - Nabavka odeće i ob

Preuzmi:ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke0518.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude 40-18.pdf

Preuzmi:OP-05-18-izmena.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava.pdf

Preuzmi:JNMV 40-18-JNMV Dokumentacija.pdf

30.07.2018.

POZIV I KONKURSNA DOKUKEMNTACIJA ZA JN 06-18-OP NABAVKA VOZILA

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:nabavka vozila-1.pdf.pdf

20.07.2018.

POZIV I DOKUMENTACIJA ZA 43/18/JNMV nabavku usluga –Održavanje računarske mreže, radnih stanica i web sajta.

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(1).pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 43-18-JNMV031.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:43 odrzavanje racunarske mreze i sajta.pdf

19.07.2018.

Poziv i dokumantacija za 42/18/jnmv odrzavanje knjigovdstvenog programa

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 42-18-JNMV030.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:42 odrzavanje knjigovodstvenog programa-1.pdf

17.07.2018.

POZIV I DOKUMENTACIJA ZA 41/18/JNMV NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE SPROVOĐENJE PROJEKTA "UNAPREDJENJE USLUGA OTVORENE ZAŠTITE"

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 41-18-JNMV029.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:JNMV 41-18-JNMV Dokumentacija.pdf

11.07.2018.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima JN 28/18/JNMV i 34/18/JNMv

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 34.PDF

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-PARTIJA 2 -28.PDF

11.07.2018.

Konkursna dokumentacija JN 02/18/PPSOP - Usluge servisiranja sistema protivpožarne zaštite, po partijama

Preuzmi:ObavestenjeOPokretanjuPostupka.pdf

Preuzmi:dokumentacija 02-18-PPBOPZPP.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UG JN 02 18 PPSOP 26072018.pdf

Preuzmi:02-18 PPSOP Servisiranje sistema protivpožarne zaštite - dokumentacija.pdf

Preuzmi:1 izmena 02-18-PPSOP.pdf

11.07.2018.

Poziv i dokumentacija za JNMV 39-18 -Usluga popravki i odrzavanje automobila

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 39-18-JNMV019.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:USLUGA POPRAVKA-dokumentacija39-18-JNMV 1-1.pdf

09.07.2018.

Poziv i dokumentacija na 05/18/OP-LEKOVI I SANITETSKI MATERIJAL

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA OP 005.pdf

Preuzmi:ODLUKA O OBUSTAVI OP 005.pdf

Preuzmi:lekovi-dokumentacija 05-18-OP.pdf

Preuzmi:OP-05-18-poziv.pdf

06.07.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija Jn 04/18/OP - Nabavka medicinskih sredstava po partijama

Preuzmi:ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke 40-18-JNMV.pdf

Preuzmi:odluka 04-18-op.pdf

Preuzmi:odgovor 04-op.pdf

Preuzmi:1 izmena.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:dokumentacija 04-18-OP.pdf

05.07.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija Jn 04/18/OP - Nabavka medicinskih sredstava po partijama

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:dokumentacija 04-18-OP.pdf

05.07.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija za JN 38/18/JNMV - Nabavka stakla, po partijama

Preuzmi:odluka o dodeli ugovora 38-18-jnmv019-1.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude 38-18.pdf

Preuzmi:JNMV-38-18 dokumentacija.pdf

04.07.2018.

Poziv i dokumentacija za JNMV 37/18 Nabavka radnog alata za potrebe sprovodjenja projekta Unapredjenje usluga Otvorene zastite

Preuzmi:JN 37-18-Odluka o dodeli ugovora.pdf

Preuzmi:II ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda- 37-18.pdf

Preuzmi:izmena 2 37 18.pdf

Preuzmi:POJASNJENJE002.pdf

Preuzmi:izmena 1 37-18.pdf

Preuzmi:odgovor 37-18 jnmv779.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude 37-18.pdf

Preuzmi:JNMV 37-18-JNMV Dokumentacija.pdf

04.07.2018.

Konkursna dokumentacija i Poziv za Jn 36/18/JNMv - Nabavka bicikala za potrebe sprovođenja projekta "Unapređenje usluga Otvorene zaštite"

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru 34.PDF

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA JNMV 36 18.pdf

Preuzmi:odgovor 36-18 jnmv780.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:JNMV 36-18-JNMV Dokumentacija.pdf

02.07.2018.

I izmena konkursne dokumentacije i pojašnjnje za Jn 01/18/PPSOP - nabavka materijala sa uslugom popravki i održavanja vodovodnih instalacija

Preuzmi:dokumentacija.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 01 18 PPSOP-1.pdf

Preuzmi:1 izmena 01-18-PPSOP.pdf

Preuzmi:POJASNJENJE.pdf

21.06.2018.

JNMV 35-18 NABAVKA KANC.MAT.ZA POTREBE SPROVOĐENJA PROJEKATA JAVNIH RADOVA, PO PARTIJAMA

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru- PO PARTIJAMA.PDF

Preuzmi:konkursna dokumentacija 35-18-JNMV-3.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

15.06.2018.

Poziv i dokumentacija za Jn 33/18/JNMV -Usluge servisiranja sistema protivpožarne zaštite sa materijalom, po partijama

Preuzmi:ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 033.pdf

Preuzmi:dokumentacija.pdf

Preuzmi:poziv.pdf

20.06.2018.

II Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda Jn 28/18/JNMv - Usluge osiguranja, II Izmena konkursne dokumentacije Jn 28/18/JNMv, II odgovor JN 28/18/JNMv

Preuzmi:POJASNJENJE JN 28 18 JNMV-2.pdf

Preuzmi:JNMV-28-18-izmena 2..pdf

Preuzmi:II ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava 28-18.pdf

15.06.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Jn 29/18/JNMv, 30/18/JNMv

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(1).pdf

08.06.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija Jn 34/18/JNMV - Nabavka računarske opreme

Preuzmi:JNMV 34-18-JNMV Dokumentacija.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

04.06.2018.

Odluka o dodeli ugovora JN 03/18/Op i odluka o obustavi postupka po partijama Jn 03/18/OP - Materijal za odžavanje zgrada

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 03-18-PPSOPP068.pdf

Preuzmi:POZIV ZA PPSOPP.pdf

Preuzmi:03-18 PPSOP- Usluga održavanja i servisiranja tel. centrala.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke 03-18-OP.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA.pdf

Preuzmi:ODLUKA.pdf

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke 03-18-OP.pdf

04.06.2018.

Dokumentacija i Poziv za Jn 28/1/JNMv- Usluge osiguranja po partijama, Obaveštenje o obustavi postupka Jn 22/18/JNMv - Partija 3 - Tehnički pregled i servisiranje aparata "GIMA MT"

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava 28-18.pdf

Preuzmi:izmena 1.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke 22-18 - JNMV.pdf

Preuzmi:28-18 USLUGE OSIGURANJA PO PARTIJAMA.pdf

29.05.2018.

Dokumentacija i poziv za Jn 32/18/JNMV

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:JNMV-32-18-JNMV.pdf

17.05.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 31/18/JNMV Liftovi

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-31-18-JNMV.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:Dokumentacija Jn 31-18-JNMV.pdf

17.05.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 30/18/JNMV

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:30-18-JNMV dan ustanove.pdf

16.05.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 29/18/JNMV

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:konkursna 29-18- JNMV.pdf

11.05.2018.

Poziv i konkursna dokumentacija za Jn 22/18/JNMV

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-PARTIJA 1.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-PARTIJA 2.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-PARTIJA 4.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA JN MV 22 18.pdf

Preuzmi:JNMV-022-18-odluka.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:JNMV-22-18 dokumentacija.pdf

09.05.2018.

Konkursna dokumentacija i poziv za JN 27/18/JNMV

Preuzmi:ODLUKA ODODELI UGOVORA 27-18-jnmv.pdf

Preuzmi:izmena 1.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:JNMV-27-18-JNMV Dokumentacija.pdf

05.05.2018.

Odluka o dodeli ugovora: Jn 02/18/Op, 20/18/JNMv, 21/18/JNMv , II izmena JN 03/18/OP, Obaveštenje o produženju roka Jn 03/18/OP

Preuzmi:odluka o dodeli ugovora 21-18-jnmv.pdf

Preuzmi:Odluka o dodeli ugovora 20-18-JNMV.pdf

Preuzmi:Odluka o dodeli ugovora 02-18-OP.pdf

Preuzmi:II ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

Preuzmi:2 izmena.pdf

05.05.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Jn 17/18/JNMv, Odluka o dodeli ugovora Jn 19/18/JNMv, Pojašnjenje 3 - Jn 03/18/OP

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA.pdf

Preuzmi:Odgovor 3.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

30.04.2018.

Odgovor za Jn 26/18/JNMv

Preuzmi:ODGOVOR 1-26-18.pdf

27.04.2018.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima Jn 18/18/JNMV

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-Jn 18-18-JNMV.pdf

26.04.2018.

Izmena dokumentacije za Jn 03/18/OP

Preuzmi:POJASNJENJE II.pdf

Preuzmi:POJASNJENJE 01688.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

Preuzmi:OP-003-18-izmena.pdf

24.04.2018.

Dokumentacija i poziv za Jn 23/18/JNMV

Preuzmi:JNMV 23-18- dokumentacija.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

23.04.2018.

Preuzmi:JNMV-025-18-odgovor.pdf

Preuzmi:izmena 2.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

Preuzmi:JNMV-024-18-Odluka.pdf

Preuzmi:POJASNJENJE JN 024-18.pdf

Preuzmi:JNMV-024-18-izmena.pdf

Preuzmi:JNMV-024-18.pdf

Preuzmi:JNMV-024-18-poziv.pdf

Preuzmi:JNMV-025-18.pdf

Preuzmi:JNMV-025-18-poziv.pdf

Preuzmi:JNMV-026-18.pdf

Preuzmi:JNMV-026-18-poziv.pdf

14.04.2018.

Dokumentacija i poziv za dostavljanje ponuda za JN 19/18/JNMV i 20/18/JNMV

Preuzmi:JNMV-019-18.pdf

Preuzmi:nadzor.pdf

Preuzmi:Poziv za podnosenje ponuda.pdf

Preuzmi:Poziv za podnosenje ponuda(1).pdf

10.04.2018.

Odluka o obustavi postupka Jn 16/18/JNMV

Preuzmi:ODLUKA O OBUSTAVI 16-18-OP.pdf

Preuzmi:ODLUKA O OBUSTAVI 12042018.pdf

10.04.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka za Jn 11/18/JNMV - Nabavka agropeleta

Preuzmi:ObaveštenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke 1916Op.pdf

10.04.2018.

17 JNMV

Preuzmi:dokumentacija.pdf

Preuzmi:Poziv za podnosenje ponuda.pdf

10.04.2018.

3 izmena JN 02/18/OP, III obaveštenje o produženju roka za ponude i 3 Odgovor JN 02/18/OP

Preuzmi:3 izmena.pdf

Preuzmi:III ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

Preuzmi:Odgovor 3.pdf

Jn 02-18-OP - 2 Izmena konkursne dokumentacije, 2 Pojašnjenje i II produženje roka za dostavljanje ponuda

Preuzmi:2 izmena.pdf

Preuzmi:II ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-.pdf

Preuzmi:JN 02-18-OP - odgovor 2.pdf

07.04.2018.

I izmena konkursne dokumentacije za Jn 02/18/OP, Obaveštenje o produženju roka i odgovor

Preuzmi:1 izmena.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava.pdf

Preuzmi:POJAŠNJENJE U VEZI JN 02 18 OP.pdf

05.04.2018.

Obaveštenja o zaključenim ugovorima - Jn 12/18/JNMV, 13/18/JNMv, 14/18/JNMv, 15/18/JNMv i 01/18/OP

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(1).pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(2).pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(3).pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru(4).pdf

05.04.2018.

Pojašnjenje za Jn 16/18/JNMV

Preuzmi:POJAŠNJENJE.pdf

05.04.2018.

Izmena konkursne dokumentacije Jn 18/18/JNMV, produženje roka i pojašnjenje

Preuzmi:2 izmena.pdf

Preuzmi:II ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda.pdf

Preuzmi:pojasnjenje 2.pdf

04.04.2018.

Izmena dokumentacije za Jn 18/18/JNMV, Obaveštenje o produženju roka i pojašnjenje Jn 18/18/JNMV

Preuzmi:pojasnjenje u vezi jn 18 18 op.pdf

Preuzmi:obavestenjeoproduzenjurokazapodnosenjeponuda-prijava.pdf

Preuzmi:izmena po partiji 18 18 jnmv.pdf

03.04.2018.

Dokumentacija i poziv za JN 12/18/JNMV u PDF

Preuzmi:JNMV-12-18 dokumentacija.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

02.04.2018.

Dokumentacija i poziv nabavka električnih aparata i uređaja

Preuzmi:JNMV-018-18-poziv.pdf

Preuzmi:JNMV-018-18.pdf

30.03.2018.

Dokumentacija i poziv za JN 16/18/JNMV - Nabavka dezobarijera

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

Preuzmi:16-18 JNMV konkursna dokumentacija za nabavku dezobarijera.pdf

14.03.2018.

Dokumentacija i poziv za Jn 15/18/JNMV - nabavka materijala za potrebe prve pomoći

Preuzmi:JNMV-015-18.pdf

Preuzmi:JNMV-015-18-poziv.pdf

13.03.2018.

Dokumentacija i poziv za Jn 02/18/OP - nabavka prirodnog gasa

Preuzmi:02-18- OP nabavka prirodnog gasa.pdf

Preuzmi:PozivZaPodnosenjePonude.pdf

13.03.2018.

14/18/JNMV.

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 14-18-OP328.pdf

Preuzmi:poziv.pdf

Preuzmi:poziv.doc

Preuzmi:dokumentacija.pdf

Preuzmi:dokumentacija.doc

O8.03.2018.

Poziv i dokumentacija za JNMV-011-18

Preuzmi:JNMV-011-18.pdf

Preuzmi:JNMV-011-18-poziv.pdf

O6.03.2018.

Poziv i dokumentacija za JN 10/18/JNMV - Nabavka goriva i gas boca

Preuzmi:JNMV-011-18.pdf

Preuzmi:JNMV-010-18-poziv.pdf

22.03.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Jn 06/18/JNMV

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

22.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora JN 13/18/JNMV, Obaveštenje o zaključenom ugovoru Jn 03/18/JNMV, Obaveštenje o zaključenom ugovoru Jn 04/18/JNMv

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA 22032018.pdf

14.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora za Jn 05/18/JNMV

Preuzmi:ODLUKA O DODELI UGOVORA.pdf

13.03.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka JN 08/18/JNMV

Preuzmi:ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.pdf

12.03.2018.

13 JNMV

Preuzmi:nadzor.doc

Preuzmi:nadzor.pdf

Preuzmi:Poziv za podnosenje ponuda.doc

Preuzmi:Poziv za podnosenje ponuda.pdf

12.03.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka JNMV 02/18-Usluga stručnog nadzora za potrebe rekonstrukcije gerontološkog kluba "Centar I"

Preuzmi:ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke.pdf

09.03.2018.

Odluka o dodeli ugovora JN 06/18/JNMV i 07/18/JNMV

Preuzmi:milan 06-18-jnmv.pdf

Preuzmi:milan 07-18-jnmv.pdf

08.03.2018.

Obaveštenje o obustavi postupka 01/18/JNMV

Preuzmi:ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke 1916Op.pdf

28.02.2018.

Odluka o dodeli ugovora JN 03/18/JNMV i Odgovor za JN 01/18/JNMV

Preuzmi:JAVNE NABAVKE ODLUKA 03-18-JNMV.pdf

Preuzmi:ODGOVOR.pdf

09.02.2018.

Odluka o izmeni ugovora Jn 04/17/OP - Partija 3 - Nitril rukavice

Preuzmi:OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci(04-17OP-Partija3.pdf

01.02.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 02/17/PPBOPZPP

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-02-17-PPBOPZPP.pdf

29.01.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 01-17-PPBOPZPP

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-.pdf

24.01.2018.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN 42/17/JNMv i Odluka o izmeni ugovora JN 22/17/JNMv-Čikoš

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-.pdf

Preuzmi:OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci123.pdf

19.01.2018.

Odluka o izmeni ugovora JN 06/17/JNMV

Preuzmi:OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci.pdf

18.01.2018.

Odluke o izmeni ugovora za Jn 01/17/Op, 04/17/Op,06/17/Op, 07/17/Op, 09/17/OP, 10/17/OP, 05/17/JNMV, 18/17/JNMV, 19/17/JNMV, 26/17/JNMV

Preuzmi zip:Jn 01/17/Op, 04/17/Op,06/17/Op, 07/17/Op, 09/17/OP, 10/17/OP, 05/17/JNMV, 18/17/JNMV, 19/17/JNMV, 26/17/JNMV

16.01.2018.

PPBOPZPP-002-17-odluka

Preuzmi:PPBOPZPP-002-17-odluka.pdf

15.01.2018.

PPBOPZPP-001-17-odluka i JNMV-042-17-odluka

Preuzmi:JNMV-042-17-odluka.pdf

Preuzmi:PPBOPZPP-001-17-odluka.pdf

03.01.2018.

Obaveštenje o zaključenim ugovorima za JN 38/17/JNMV i 39/17/JNMV

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

27.12.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 40/17/JNMV

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.pdf

25.12.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Jn 41/17/JNMV

Preuzmi:ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-41-17-JNMV.pdf

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 42/17/JNMV

Nabavka usluga:Usluge redovnog godišnjeg servisa i održavanja solarnog sistema u RJ "Dom za odrasla lica" i RJ "Dom za negu" Gerontološkog centra iz Subotica

Rok za podnošenje ponuda: 04.01.2018. godine do 11,00 časova    

 

Poziv za podnošenje ponuda u  pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva br. 02/17/PPBOPZPP

Nabavka materijala: Nabavka ćurećeg mesa

Rok za podnošenje ponuda: 29.12.2017. godine do 13,00 časova    

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva br. 01/17/PPBOPZPP

Nabavka materijala: Nabavka materijala sa uslugom popravki liftova

Rok za podnošenje ponuda: 29.12.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 41/17/JNMV

Nabavka usluga: Izrada projekta za potrebe izvođenja radova na ispunjavanju uslova iz Plana protivpožarne zaštite, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 18.12.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 40/17/JNMV

Nabavka usluga: Izrada projekta rekonstrukcije elektroinstalacija u Domu Dudova šuma

Rok za podnošenje ponuda: 18.12.2017. godine do 10,00 časova    

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 39/17/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka rezervnih delova i drugog materijala za vozila

Rok za podnošenje ponuda: 11.12.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 38/17/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka posuđa, escajga i drugih posuda

Rok za podnošenje ponuda: 14.12.2017. godine do 10,00 časova    

 

 

 

 

 

 Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br. 12/17/OP

Nabavka dobara: Nabavka ćurećeg mesa

Rok za podnošenje ponuda: 04.12.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 32/17/JNMV

Nabavka radova: Radovi na postavljanju solarnih postrojenja za pripremu tople potrošne vode u RJ "Dom Dudova šuma" Jedinica za pojačanu negu

Rok za podnošenje ponuda: 17.11.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 30/17/JNMV

Nabavka usluga: Vulkanizerske usluge

Rok za podnošenje ponuda: 06.11.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 24/17/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka kancelarijskog materijala za sprovođenje gradskih i IPA javnih radova, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 17.08.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br. 10/17/OP

Nabavka dobara: Nabavka materijala sa uslugom električnih popravki i održavanja opreme (električnih uređaja), po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 04.09.2017. godine do 12,00 časova    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 20/17/JNMV

Nabavka usluga: Održavanje računarske mreže, radnih stanica i web sajta

Rok za podnošenje ponuda: 14.07.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br. 5/17/OP

Nabavka dobara: Nabavka sredstava za održavanje higijene po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 24.07.2017. godine do 12,00 časova    

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br. 4/17/OP

Nabavka dobara: Nabavka medicinskih sredstava po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 17.07.2017. godine do 12,30 časova    

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br. 3/17/OP

Nabavka dobara: Nabavka prirodnog gasa

Rok za podnošenje ponuda: 19.04.2017. godine do 12,00 časova    

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 8/17/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka rezervnih delova i drugog materijala za vozila

Rok za podnošenje ponuda: 13.03.2017. godine do 13,00 časova    

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 6/17/JNMV

Nabavka usluga: Nabavka usluge održavanja i servisiranja alu i pvc stolarije sa materijalom

Rok za podnošenje ponuda: 21.03.2017. godine do 12,00 časova    

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 5/17/JNMV

Nabavka usluga: Usluge deratizacije i dezinsekcije

Rok za podnošenje ponuda: 03.03.2017. godine do 12,00 časova    

 


 


 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 1/17/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka cigareta za potrebe korisnika

Rok za podnošenje ponuda: 31.01.2017. godine do 10,00 časova