ZAVRŠENE JAVNE NABAVKE

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 33/17/JNMV

Nabavka usluga: Nadzor nad izvođenjem radova na postavljanju solarnih postrojenja za pripremu tople potrošne vode u RJ "Dom Dudova šuma" Jedinica za pojačanu negu

Rok za podnošenje ponuda: 17.11.2017. godine do 13,00 časova    

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 24/17/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka kancelarijskog materijala za sprovođenje gradskih i IPA javnih radova, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 17.08.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br. 10/17/OP

Nabavka dobara: Nabavka materijala sa uslugom električnih popravki i održavanja opreme (električnih uređaja), po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 04.09.2017. godine do 12,00 časova    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 20/17/JNMV

Nabavka usluga: Održavanje računarske mreže, radnih stanica i web sajta

Rok za podnošenje ponuda: 14.07.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br. 5/17/OP

Nabavka dobara: Nabavka sredstava za održavanje higijene po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 24.07.2017. godine do 12,00 časova    

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br. 4/17/OP

Nabavka dobara: Nabavka medicinskih sredstava po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 17.07.2017. godine do 12,30 časova    

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br. 3/17/OP

Nabavka dobara: Nabavka prirodnog gasa

Rok za podnošenje ponuda: 19.04.2017. godine do 12,00 časova    

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 8/17/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka rezervnih delova i drugog materijala za vozila

Rok za podnošenje ponuda: 13.03.2017. godine do 13,00 časova    

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 6/17/JNMV

Nabavka usluga: Nabavka usluge održavanja i servisiranja alu i pvc stolarije sa materijalom

Rok za podnošenje ponuda: 21.03.2017. godine do 12,00 časova    

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 5/17/JNMV

Nabavka usluga: Usluge deratizacije i dezinsekcije

Rok za podnošenje ponuda: 03.03.2017. godine do 12,00 časova    

 


 


 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 1/17/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka cigareta za potrebe korisnika

Rok za podnošenje ponuda: 31.01.2017. godine do 10,00 časova    

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br. 11/17/OP

Nabavka dobara: Nabavka materijala sa uslugom popravki liftova

Rok za podnošenje ponuda: 24.11.2017. godine do 11,00 časova    

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 31/17/JNMV

Nabavka usluga: Izrada projekta za potrebe izvođenja radova na ispunjavanju uslova iz Plana protivpožarne zaštite, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 17.11.2017. godine do 9,00 časova    

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 37/17/JNMV

Nabavka usluga: Nabavka frizerskog i pedikirskog pribora

Rok za podnošenje ponuda: 20.11.2017. godine do 10,00 časova    

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 36/17/JNMV

Nabavka usluga: Usluge kontrole i servisiranja protivpožarne opreme Gerontološkog centra iz Subotice (protivpožarnih aparata, hidranata i hidrantske opreme i instalacije sa materijalom)

Rok za podnošenje ponuda: 17.11.2017. godine do 10,00 časova    

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 35/17/JNMV

Nabavka usluga: Izrada projekta za uvođenje sistema za bolničku signalizaciju, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 15.11.2017. godine do 12,00 časova    

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 34/17/JNMV

Nabavka usluga: Izrada projekta rekonstrukcije elektroinstalacija u Domu Dudova šuma

Rok za podnošenje ponuda: 15.11.2017. godine do 10,00 časova    

Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br. 9/17/OP

Nabavka dobara: Nabavka namirnica i prehrambenih proizvoda

Rok za podnošenje ponuda: 11.09.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 29/17/JNMV

Nabavka usluga: Nadzor nad izvođenjem radova na zameni kotla za grejanje i termo uređaja u Domu za negu

Rok za podnošenje ponuda: 05.10.2017. godine do 13,00 časova    

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 28/17/JNMV

Nabavka radova: Radovi na zameni kotla za grejanje i termo uređaja u Domu za negu

Rok za podnošenje ponuda: 05.10.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br. 8/17/OP

Nabavka dobara: Nabavka lekova i sanitetskog materijala, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 23.08.2017. godine do 12,00 časova    

 

 

 

Nabavka usluga: Nabavka usluga mobilne telefonije

Rok za podnošenje ponuda: 04.09.2017. godine do 10,00 časova    

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 27/17/JNMV

Nabavka usluga: Izrada projekta zamene kotla za grejanje i termo uređaja u "Domu za negu"

Rok za podnošenje ponuda: 28.08.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 26/17/JNMV

Nabavka usluga: Nabavka usluga održavanja i servisiranja telefonskih centrala

Rok za podnošenje ponuda: 29.08.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br. 4/17/OP

Nabavka dobara: Nabavka medicinskih sredstava po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 17.07.2017. godine do 12,30 časova    

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br.5/17/OP

Nabavka dobara: Nabavka sredstava za održavanje higijene po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 24.07.2017. godine do 12,00 časova    

 

 

 

 

Nabavka dobara: Nabavka kancelarijskog materijala, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 07.08.2017. godine do 13,00 časova    

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 22/17/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka papirnog i ostalog kancelarijskog pribora - rezervisana nabavka

Rok za podnošenje ponuda: 07.08.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br. 7/17/OP

Nabavka dobara: Nabavka materijala za servisiranje kotlova za grejanje sa uslugom servisa

Rok za podnošenje ponuda: 27.07.2017. godine do 13,00 časova    

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br. 6/17/OP

Nabavka dobara: Nabavka materijala sa uslugom popravki gasnih instalacija i uređaja

Rok za podnošenje ponuda: 27.07.2017. godine do 12,00 časova    

 

Building of houses and instalallation associated works - Ref.No. 1/NOR/MIN

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 20/17/JNMV

Nabavka usluga: Održavanje računarske mreže, radnih stanica i web sajta

Rok za podnošenje ponuda: 14.07.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 21/17/JNMV

Nabavka usluga: Nabavka usluge kontrole i atestiranja sistema za automatsku dojavu požara

Rok za podnošenje ponuda: 19.07.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 19/17/JNMV

Nabavka usluga: Održavanje knjigovodstvenog programa

Rok za podnošenje ponuda: 10.07.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 18/17/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka stakla i materijala za ramove sa uslugama uramljivanja, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 03.07.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 17/17/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka pomagala i opreme za rehabilitaciju

Rok za podnošenje ponuda: 29.06.2017. godine do 11,00 časova    

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 16/17/JNMV

Nabavka usluga: nabavka usluga za potrebe proslave Dana ustanove

Rok za podnošenje ponuda: 25.05.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 15/17/JNMV

Nabavka usluga: nabavka usluga osiguranja, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 25.05.2017. godine do 12,00 časova    

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 14/17/JNMV

Nabavka dobara: nabavka kancelarijskog materijala za potrebe sprovođenja javnih radova, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017. godine do 12,00 časova    

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 13/17/JNMV

Nabavka usluga: redovne godišnje kontrole i atestiranja liftova

Rok za podnošenje ponuda: 19.05.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 12/17/JNMV

Nabavka usluga: Vršenje analiza za potrebe sanitarnog nadzora

Rok za podnošenje ponuda: 18.05.2017. godine do 11,00 časova    

 

Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br. 2/17/OP

Nabavka dobara: Nabavka električne energije

Rok za podnošenje ponuda: 18.04.2017. godine do 12,00 časova    

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 11/17/JNMV

Nabavka usluga: Usluga izrade projekta za Gerontološki klub "Centar 1"

Rok za podnošenje ponuda: 18.04.2017. godine do 9,00 časova    

Poziv za podnošenje pouda u  otvorenom postupku br. 23/16/OP

Nabavka radova: Radovi na unapređenju unutrašnje rasvete u RJ "Dom Dudova šuma"

Rok za podnošenje ponuda: 13.04.2017. godine do 12,00 časova    

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 9/17/JNMV

Nabavka usluga: Nabavka usluge stručnog nadzora za unapređenje unutrašnje rasvete u RJ "Dom Dudova šuma"

Rok za podnošenje ponuda: 13.04.2017. godine do 13,00 časova    

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 7/17/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka goriva i gas boca

Rok za podnošenje ponuda: 14.03.2017. godine do 12,00 časova    

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 10/17/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka tekstilnog materijala

Rok za podnošenje ponuda: 31.03.2017. godine do 12,00 časova    

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br. 24/16/OP

Nabavka dobara: Nabavka medicinskih kreveta i druge opreme

Rok za podnošenje ponuda: 20.03.2017. godine do 11,00 časova    

Poziv za podnošenje ponuda u  otvorenom postupku br. 1/17/OP

Nabavka dobara: Nabavka materijala za održavanje zgrada i objekata, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 13.03.2017. godine do 12,00 časova    

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 4/17/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka đubriva

Rok za podnošenje ponuda: 21.02.2017. godine do 11,00 časova    

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 50/16/JNMV

Nabavka usluga: Nabavka usluge baždarenja termometara

Rok za podnošenje ponuda: 15.12.2016. godine do 12,00 časova    

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 49/16/JNMV

Nabavka usluga: Usluga oštrenja noževa i makaza

Rok za podnošenje ponuda: 15.12.2016. godine do 11,00 časova    

 

 

 


 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 48/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka homogene PVC podne obloge u zgradi zaštićenog stanovanja

Rok za podnošenje ponuda: 15.12.2016. godine do 10,00 časova    

 

 


Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 47/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka sanitetskog vozila sa pratećom medicinskom opremom

Rok za podnošenje ponuda: 02.12.2016. godine do 11,00 časova    

 

 

 

 


 

 

 Poziv za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva br. 01/16/PPSOPZPP

 

Nabavka dobara: Nabavka dobara - materijala sa uslugom popravki liftova

Datum objavljivanja: 09.11.2016. godine

Rok za podnošeje ponuda: 18.11.2016. godine u 11,00 časova    

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 46/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka mašine za pranje i dezinfekciju podova

Rok za podnošenje ponuda: 28.11.2016. godine do 13,00 časova    

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 44/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka medicinske opreme

Rok za podnošenje ponuda: 01.12.2016. godine do 11,00 časova    

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 45/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka opreme za praonu

Rok za podnošenje ponuda: 28.11.2016. godine do 12,00 časova    

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 43/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka opreme za kuhinju

Rok za podnošenje ponuda: 28.11.2016. godine do 10,00 časova    

 

 

 


 

  Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 22/16/OP

 

Nabavka dobara: Nabavka pilećeg i ćurećeg mesa, po partijama 

Rok za podnošenje ponuda: 21.11.2016. godine do 12,00 časova    

 

 

 

 


 

  Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 21/16/OP

 

Nabavka dobara: Nabavka profesionalne mašine za pranje posuđa za potrebe RJ "Dom za negu" 

Rok za podnošenje ponuda: 21.11.2016. godine do 11,00 časova    

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 39/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka guma za vozila sa vulkanizerskim uslugama 

Rok za podnošenje ponuda: 28.10.2016. godine do 11,00 časova   

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 40/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka radne odeće i obuće

Rok za podnošenje ponuda: 09.11.2016. godine do 10,00 časova    

 

 

 


 

 

 Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 20/16/OP

 

Nabavka radova: Radovi na postavljanju solarnih kolektora u RJ "Dom za odrasla lica" - 2.faza 

Rok za podnošenje ponuda: 04.11.2016. godine do 12,00 časova    

 

 

 


Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 42/16/JNMV

 

Nabavka usluga: Usluge kontrole i servisiranja protivpožarne opreme 

Rok za podnošenje ponuda: 07.11.2016. godine do 11,00 časova    

 

 


 

 

 Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednosti br. 41/16/JNMV

Nabavka usluga: Nabavka usluga stručnog nadzora za vršenje radova na postavljanju solarnih kolektora u RJ "Dom za odrasla lica", 2. faza 

Rok za podnošenje ponuda: 04.11.2016. godine do 13,00 časova    

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 19/16/OP

 

Nabavka dobara: Nabavka materijala sa uslugom popravki liftova 

Rok za podnošenje ponuda: 24.10.2016. godine do 11,00 časova    

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 38/16/JNMV

Nabavka usluga: Usluga instalacije i održavanja programa

Rok za podnošenje ponuda: 21.10.2016. godine do 11,00 časova  

 

 


 

 

 Poziv za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku br. 03/16/PPBOPZPP

Nabavka dobara: Nabavka lekova i sanitetskog materijala po partijama

Datum objavljivanja: 22.09.2016. godine

Rok za podnošenje ponuda: 05.10.2016. godine do 10,00 časova      

 

 


 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 18/16/ОП

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА VI СПРАТА РЈ
„ДОМ ДУДОВА ШУМА“-ЈЕДИНИЦА ЗА ПОЈАЧАНУ НЕГУ

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 37/16/JNMV

Nabavka usluga: Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova sanacije i adaptacije 6.sprata RJ "Dom Dudova šuma" - Jedinica za pojačanu negu 

Rok za podnošenje ponuda: 12.10.2016. godine do 11,00 časova   

 

 

 

 


 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 36/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka semenske pšenice i đubriva

Rok za podnošenje ponuda: 10.10.2016. godine do 11,00 časova   

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 17/16/OP

 

Nabavka dobara: Nabavka namirnica i prehrambenih proizvoda, po partijama 

Rok za podnošenje ponuda: 09.09.2016. godine do 11,00 časova    

 

 

 


 Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 35/16/JNMV

Nabavka usluga: Nabavka usluga održavanja i servisiranja telefonskih centrala

Rok za podnošenje ponuda: 30.08.2016. godine do 10,00 časova   

 

 

 


 

 Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 15/16/OP

 

Nabavka dobara: Nabavka materijala sa uslugom električnih popravki i održavanja opreme (električnih uređaja), po partijama 

Rok za podnošenje ponuda: 29.08.2016. godine do 11,00 časova    

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 16/16/OP

 

Nabavka dobara: Nabavka lekova i sanitetskog materijala po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 22.08.2016. godine do 12,00 časova    

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 24/16/JNMV

Nabavka usluga: Nabavka usluga mobilne telefonije

Rok za podnošenje ponuda: 21.06.2016. godine do 12,00 časova   

 

 

 

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 23/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe sprovođenja javnih radova

 

Rok za podnošenje ponuda: 15.06.2016. godine do 11,00 časova   

 

 

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 22/16/JNMV

Nabavka usluga: Održavanje knjigovodstvenog programa

 

Rok za podnošenje ponuda: 17.06.2016. godine do 10,00 časova   

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 21/16/JNMV

Nabavka usluga: Održavanje računarske mreže, radnih stanica i web sajta 

 

Rok za podnošenje ponuda: 15.06.2016. godine do 10,00 časova   

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 30/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka papirnog i ostalog kancelarijskog pribora - REZERVISANA JAVNA NABAVKA 

Rok za podnošenje ponuda: 26.07.2016. godine do 12,00 časova   

 

 

 

 


 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 34/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka rezervnih delova i drugog materijala za vozila

Rok za podnošenje ponuda: 27.07.2016. godine do 11,00 časova   

 

 

 

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 33/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka zamrzivača i frižidera za kuhinju

Rok za podnošenje ponuda: 27.07.2016. godine do 10,00 časova   

 

 

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 32/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka materijala za krojačice

Rok za podnošenje ponuda: 25.07.2016. godine do 11,00 časova    

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 31/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka kancelarijskog materijala

Rok za podnošenje ponuda: 26.07.2016. godine do 11,00 časova   

 

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 14/16/OP

 

Nabavka dobara: Nabavka aparata za merenje krvnog pritiska

Rok za podnošenje ponuda: 11.07.2016. godine do 11,00 časova   

 

 

 

 

 


 

 

 Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 05/16/OP

Nabavka dobara: Nabavka sredstava za održavanje higijene po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 30.05.2016. godine do 11,00 časova       

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 12/16/OP

Nabavka radova: Radovi na postavljanju sistema za detekciju i dojavu požara u RJ "Dom Dudova šuma" - 5. faza

Rok za podnošenje ponuda: 27.06.2016. godine do 10,00 časova        

 

 

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 13/16/OP

 

Nabavka dobara: Nabavka električnih uređaja i aparata za domaćinstvo

Rok za podnošenje ponuda: 04.07.2016. godine do 11,00 časova   

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 29/16/JNMV

Nabavka usluga: Nabavka usluga kontrole i atestiranja sistema za dojavu požara

Rok za podnošenje ponuda: 01.07.2016. godine do 11,00 časova   

 

 


Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 28/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka stakla i materijala za ramove sa uslugama uramljivanja, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 29.06.2016. godine do 12,00 časova   

 

 


Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 27/16/JNMV

Nabavka usluga: Nabavka usluga kontrole, ispitivanja i atestiranja trafo stanice u Domu za negu

Rok za podnošenje ponuda: 27.06.2016. godine do 12,00 časova   

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 26/16/JNMV

Nabavka usluga: Nabavka usluga kontrole i atestiranja gromobranske instalacije

Rok za podnošenje ponuda: 27.06.2016. godine do 11,00 časova   

 

 


 

 Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 11/16/OP

Nabavka dobara: Nabavka medicinskih sredstava, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 20.06.2016. godine do 12,00 časova        

 

 

 

 


 

 

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 10/16/OP

Nabavka dobara: Nabavka materijala sa uslugom popravki gasnih instalacija i uređaja

Rok za podnošenje ponuda: 17.06.2016. godine do 11,00 časova        

 

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 09/16/OP

Nabavka dobara: Nabavka materijala za servisiranje kotlova za grejanje sa uslugom servisa

Rok za podnošenje ponuda: 13.06.2016. godine do 11,00 časova        

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 24/16/JNMV

Nabavka usluga: Nabavka usluga mobilne telefonije

Rok za podnošenje ponuda: 21.06.2016. godine do 12,00 časova   

 

 

 

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 23/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe sprovođenja javnih radova

 

Rok za podnošenje ponuda: 15.06.2016. godine do 11,00 časova   

 

 

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 22/16/JNMV

Nabavka usluga: Održavanje knjigovodstvenog programa

 

Rok za podnošenje ponuda: 17.06.2016. godine do 10,00 časova   

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 21/16/JNMV

Nabavka usluga: Održavanje računarske mreže, radnih stanica i web sajta 

 

Rok za podnošenje ponuda: 15.06.2016. godine do 10,00 časova   

 

 


 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 18/16/JNMV

Nabavka usluga: Nabavka usluga stručnog nadzora za potrebe postavljanja sistema za detekciju i dojavu požara u RJ "Dom Dudova šuma", 5.Faza 

Rok za podnošenje ponuda: 10.06.2016. godine do 10,00 časova         

 

 

 


  

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 25/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka profesionalnih mašina za kuhinju

Rok za podnošenje ponuda: 14.06.2016. godine do 11,00 časova   

 

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 08/16/OP

Nabavka radova: Adaptacija soba i kupatila i prilagođavanje standardima

Rok za podnošenje ponuda: 03.06.2016. godine do 9,00 časova       

 

 


 Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 16/16/JNMV

 

Nabavka usluga: Usluge osiguranja, po partijama

Rok za podnošenje ponuda: 06.06.2016. godine do 13,00 časova         

 

 

 

 

 


Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 19/16/JNMV

Nabavka usluga: Nabavka usluga za proslavu Dana Ustanove

 

Rok za podnošenje ponuda: 06.06.2016. godine do 11,00 časova   

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 17/16/JNMV

Nabavka usluga: Vršenje analiza za potrebe sanitarnog nadzora 

Rok za podnošenje ponuda: 02.06.2016. godine do 11,00 časova        

 

 

 

 

 

 


 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 20/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka sadnog materijala

Rok za podnošenje ponuda: 07.06.2016. godine do 11,00 časova         

 

 

 


 

 

 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 15/16/JNMV

Nabavka usluga: Nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji korisničkih soba i kupatila u RJ "Dom Dudova šuma" 

Rok za podnošenje ponuda: 31.05.2016. godine do 11,00 časova        

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u  postupku javne nabavke male vrednsti br. 14/16/JNMV

Nabavka usluga: Usluge redovne godišnje kontrole i atestiranja liftova 

Rok za podnošenje ponuda: 25.05.2016. godine do 11,00 časova        

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 06/16/OP

Nabavka dobara: Nabavka materijala održavanje zgrada i objekata - materijal za molersko-farbarske radove 

Datum objavljivanja: 31.03.2016. godine

Rok za podnošenje ponuda: 04.05.2016. godine do 11,00 časova       

 

 

 

 


 

 

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 07/16/OP

Nabavka dobara: Nabavka invalidskih kolica

Rok za podnošenje ponuda: 05.05.2016. godine do 9,00 časova       

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 04/16/OP

Nabavka dobara: Nabavka prirodnog gasa

Datum objavljivanja: 21.03.2016. godine

Rok za podnošenje ponuda: 21.04.2016. godine do 13,00 časova       

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 03/16/OP

Nabavka dobara: Nabavka električne energije

Datum objavljivanja: 26.02.2016. godine

Rok za podnošenje ponuda: 04.04.2016. godine do 12,00 časova       

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda br. 13/16/JNMV

Nabavka usluga: Proširenje softverske aplikacije JISUSZ

Datum objavljivanja: 11.04.2016. godine 

Rok za podnošenje ponuda: 25.04.2016. godine do 11,00 časova       

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda br. 12/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka pomagala i opreme za rehabilitaciju, po partijama

Datum objavljivanja: 31.03.2016. godine 

Rok za podnošenje ponuda: 11.04.2016. godine do 11,00 časova       

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda br. 11/16/JNMV

Nabavka usluga: Usluga projektovanja adaptacije korisničkih soba i kupatila (za potrebe licenciranja) 

Datum objavljivanja: 22.03.2016. godine 

Rok za podnošenje ponuda: 07.04.2016. godine do 9,00 časova       

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 02/16/OP

Nabavka dobara: Nabavka goriva i gas boca

Datum objavljivanja: 19.02.2016. godine

Rok za podnošenje ponuda: 23.03.2016. godine do 12,00 časova      

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda br. 10/16/JNMV

Nabavka usluga: Usluga popravki jonizatora sa materijalom

Datum objavljivanja: 15.03.2016. godine 

Rok za podnošenje ponuda: 24.03.2016. godine do 11,00 časova       

 

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku br. 01/16/OP

Nabavka dobara: Nabavka materijala za održavanje zgrada i objekata, po partijama

Datum objavljivanja: 04.02.2016. godine

Rok za podnošenje ponuda: 07.03.2016. godine do 9,00 časova      

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda br. 09/16/JNMV

Nabavka dobara: Materijal za popravku bicikala sa uslugom popravki 

Datum objavljivanja: 04.03.2016. godine 

Rok za podnošenje ponuda: 14.03.2016. godine do 12,00 časova       

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda br. 08/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka zaštitnih guma za termose za hranu 

Datum objavljivanja: 03.03.2016. godine 

Rok za podnošenje ponuda: 14.03.2016. godine do 11,00 časova       

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda br. 06/16/JNMV

Nabavka usluga: Usluge deratizacije i dezinsekcije 

Datum objavljivanja: 19.02.2016. godine 

Rok za podnošenje ponuda: 01.03.2016. godine do 12,00 časova      

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda br. 05/16/JNMV

Nabavka usluga: Izrada dokumentacije za potrebe licenciranja usluge domskog smeštaja  

Datum objavljivanja: 19.02.2016. godine 

Rok za podnošenje ponuda: 01.03.2016. godine do 13,00 časova      

 

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda br. 02/16/JNMV

Nabavka usluga: Nabavka usluge održavanja i servisiranja ALU i PVC stolarije sa materijalom

Datum objavljivanja: 23.02.2016. godine 

Rok za podnošenje ponuda: 04.03.2016. godine do 11,00 časova       

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda br. 07/16/JNMV

Nabavka usluga: Nadzor nad izvođenjem limarskih radova u RJ "Dom Dudova šuma" 

Datum objavljivanja: 22.02.2016. godine 

Rok za podnošenje ponuda: 02.03.2016. godine do 11,00 časova       

 

 


 

 Poziv za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku br. 01/16/PPBOPZPP

Nabavka dobara: Nabavka sredstava za održavanje higijene, po partijama

Datum objavljivanja: 04.02.2016. godine

Rok za podnošenje ponuda: 17.02.2016. godine do 11,00 časova      

 


 

Poziv za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku br. 02/16/PPBOPZPP

Nabavka dobara: Nabavka materijala za održavanje zgrada i objekata, po partijama

Datum objavljivanja: 04.02.2016. godine

Rok za podnošenje ponuda: 18.02.2016. godine do 11,00 časova      

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda br. 01/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka materijala i usluga za popravku računara i računarske opreme, po partijama  

Datum objavljivanja: 08.02.2016. godine 

Rok za podnošenje ponuda: 22.02.2016. godine do 11,00 časova      

 

 

 


 

Poziv za podnošenje ponuda br. 04/16/JNMV

Nabavka dobara: Nabavka cigareta za potrebe korisnika  

Datum objavljivanja: 12.02.2016. godine 

Rok za podnošenje ponuda: 23.02.2016. godine do 11,00 časova      

 

 

 

Завршене јавне набавке АРХИВА 2013 - 2015 година. (ПРЕУЗМИ