Nenad Ivanišević

Direktor

Slavica Kujundžić

Organizator pravnog poslovanja-sekretar

Ana Đokić

Vodeća sestra u Jedinici za pojačanu negu

Slobodan Čamprag

Radni terapeut u Domu za odrasla lica

Slađana Todorović

Vodeća sestra u Jedinici pansionskog tipa

Ljiljana Ristić

Vodeća sestra u Domu za odrasla lica

Milijana Žužo

Organizator računovodstvenog poslovanja

Zoran Pajić

Organizator službi usluga

 

Katarina Vasić

Vodeća sestra u Domu za negu

Dr Mirjana Banjac

Rukovodilac Doma za negu

Miroslav Brajkov

Radni terapeut u Domu Dudova šuma

Merima Trajković

Socijalni radnik u Jedinici za pojačanu negu

Gordana Šarčević

Socijalni radnik u Domu za negu

Nikolina Gredeljević

Glavni kuvar

 

Ime i Prezime

Pozicija

Suzana Čajkaš Kovač

Organizator Ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Vesna Pajić

Koordinator Službe otvorena zaštita

Zlatinka Race Jeremić

Andragog u Domu Dudova šuma

Ištvan Šebešćen

Predradnik odeljenja praona

Aleksandra Dejić

Psiholog

Sarić L. Bojan

Domaćin GK „Centar 1“ i GK „Prozivka“

Daliborka Komlenić

Psiholog-domaćica GK „Kertvaroš“

Dalibor Cetina

Domaćin GK „Centar 2“

Danica Šljukić

Domaćica GK „Zorka“ i GK „Mala Bosna“

Dragana Vila Puđaš

Domaćica GK „Bajnat“

Erika Kočiš Farago

Domaćica GK „Bajmok“ i GK „Đurđin“

Ivana Perić

Radni terapeut u Jedinici za pojačanu negu

Jelena Đogić

Radni terapeut u Domu za negu

Melinda Perna

Socijalni radnik u Domu za odrasla lica

Tanja Borenović

Nutricionista

Tereza Moravčić

Vodeća sestra u Službi otvorena zaštita

Ivana Horvat

Domaćica GK „Bajnat“ i GK „Novi Žednik“