Ana Đokić

Vodeća sestra u
Jedinici za pojačanu negu

Biografija

Ana Đokić - Vodeća sestra u Jedinici za pojačanu negu

Rođena u Subotici 1972. godine. Osnovnu i srednju školu završila u Subotici. Diplomirala na Visokoj zdravstveno-sanitarnoj školi "Visan" u Beogradu 2013. godine na smeru Strukovna medicinska sestra. U Gerontološkom centru Subotica zaposlena kao medicinska sestra od 1995. godine, a od 2008. na poziciji vodeća medicinska sestra. Radila u “Domu za odrasla lica” do 2011. godine, a zatim u Jedinici za pojačanu negu “Doma Dudova šuma”. Udata, majka dva sina.

Email: anadjokic@gcsu.rs