Ivana Horvat

Domaćica kluba

Biografija

Ivana Horvat – domaćica kluba

Rođena 12.03.1985. u Sremskoj Mitrovici. Završila društveno-jezički smer gimnazije “Svetozar Marković” u Subotici i Fakultet za medije i komunikacije, smer socijalni rad u Beogradu, čime je stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika. Zaposlena u Gerontološkom centru od januara 2015. godine u svojstvu domaćice gerontoloških klubova “Bajnat” i “Novi Žednik”. Aktivna u organizovanju kulturno-zabavnih, edukativnih i rekreativnih aktivnosti u gerontološkom klubu. Udata, majka dve ćerke.