Ljiljana Ristić

vodeća sestra u
Domu za odrasla lica

Biografija

Ljiljana Ristić - vodeća sestra u Domu za odrasla lica

Ljiljana Ristić je rođena 04.01.1966. u Zemunu. Završila je srednju medicinsku školu u Subotici i Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu. Zaposlena u Gerontološkom centru od 1990. godine na radnim mestima medicinska sestra u smeni do 2004. potom vodila radnu terapiju do 2013. kada je prešla u “Dom za odrasla lica” kao vodeća medicinska sestra i rukovodilac doma. Majka dve odrasle ćerke.

Email: vodecadol@gcsu.rs