Slađana Todorović

Vodeća sestra u Jedinici pansionskog tipa

Biografija

Slađana Todorović – Vodeća sestra u Jedinici pansionskog tipa

Rođena u Gračanici, BiH, 1978. godine. Osnovnu i srednju školu završila u Subotici. 2012. godine diplomirala na Visokoj zdravstveno-sanitarnoj školi strukovnih studija „Visan„ u Beogradu, čime je stekla zvanje strukovne medicinske sestre. Zaposlena u Gerontološkom centru od 2000. godine, a od 2011. raspoređena na mestu vodeće sestre Jedinice pansionskog tipa. Udata, majka dvoje dece.

Email: sladjana@gcsu.rs