Slavica Kujundžić,

master pravnik

Organizator pravnog
poslovanja-sekretar

Biografija

Slavica Kujundžić, master pravnik Organizator pravnog poslovanja-sekretar

Rođena 21.09.1973. godine u Subotici. Završila Pravni fakultet u Novom Sadu 1998. godine i stekla zvanje diplomiranog pravnika. 2016. godine završila master studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, smer socijalni rad i stekla zvanje master pravnika. Pripravnički staž odradila u Osnovnom sudu u Subotici, a od 2008. godine zaposlena u Gerontološkom centru u Subotici. Učestvovala u realizaciji preko 60 projekata Gerontološkog centra, u izradi dokumentacije za licenciranje usluge pomoći u kući i domskog smeštaja, uvođenju sertifikovanog sistema ISO 9001 i HACCP i u drugim brojnim aktivnostima. Kao stručni saradnik bila angažovana i pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u oblasti javnih nabavki kao i radu na projektima koje je Ministarstvo realizovalo.

Email: slavica@gcsu.rs