Zoran Pajić

organizator
Službe „Ishrana“

Biografija

Zoran Pajić - organizator Službe „Ishrana“

Rođen 1969. godine u Jajcu, Bosna i Hercegovina. Tamo završava osnovnu i srednju elektrotehničku školu, smer energetika. Upisao studije na Elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci, a zbog tadašnje situacije u državi, prebacuje se na Višu tehničku školu u Subotici, odsek Elektrotehnika-smer energetika. Diplomira krajem 1996. godine i na taj način stiče zvanje elektro inženjera. Ubrzo nakon toga se zapošljava u subotičkoj fabrici električnih mašina”Sever”, na radnom mestu inženjer-konstruktor, u odseku za projektovanje i proizvodnju dizel elektro-agregata, agregata na traktorski pogon, mini hidro i vetro elektrana, sve do početka 2003. godine. Tada konkuriše za radno mesto u svetskoj trgovačkoj mreži „Wurth“, odnosno njihovoj ispostavi u Beogradu, gde se zapošljava i bavi komercijalnim poslovima u privredi, sve do novembra 2012. Od tada zaposlen u Gerontološkom centru Subotica, na radnom mestu organizatora službe sa više odeljenja, koje se bave pružanjem različitih usluga korisnicima centra. U braku od 1998. godine i roditelj dvema kćerkama.

Email: zoran.pajic@gcsu.rs