Milijana Žužo

organizator
računovodstvenog
poslovanja

Biografija

Milijana Žužo - organizator računovodstvenog poslovanja

Rođena 16.07.1968. godine u Novom Sadu. Po zvanju diplomirani ekonomista, zaposlena u Gerontološkom centru Subotica od januara 2001. na pozciji bilansiste-kontiste, a od decembra 2012. kao organizator računovodstvenog poslovanja. Udata, majka dva sina.

Email: minja@gcsu.rs