Aleksandra Dejić

psiholog

Biografija

Aleksandra Dejić – psiholog

Rođena 1971. u Senti. Osnovnu školu završila u Kanjiži, a Gimnaziju “Svetozar Marković” u Subotici. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, smer psihologija, 1995. godine. Radno angažovanje počela kao psiholog u Centru za socijalni rad Kanjiža, zatim CSZ Subotica. Nakon toga deset godina provela kao psiholog pri Vojsci Republike Srbije. Od 2009. godina angažovana kao psiholog u Gerontološkom centru Subotica. Udata, majka troje maloletne dece.

Email: psiholog@gcsu.rs