Sarić Lukendić

Bojan

domaćin
GK „Centar 1“ i
GK Prozivka

Biografija

Sarić Lukendić Bojan – domaćin GK „Centar 1“ i GK Prozivka

Rođen 17.07.1986. u Subotici. Završio srednju Politehničku školu grafičkog smera i Visoku tehničku školu strukovnih studija u Novom Sadu, smer Web dizajn. Po završetku studija se zaposlio u Gerontološki centar 2010. godine i od tada je domaćin gerontološkog kluba “Centar 1”. Godinu dana kasnije, po otvaranju kluba “Prozivka” posataje domaćin i ovog gerontološkog kluba. Aktivan je u sportskim sekcijama, radionicama ručnih radova kao i u rekreativnim aktivnostima u Gerontološkom centru.

Email: saricbojan@yahoo.com