Dalibor Cetina

domaćin
GK „Centar 2“

Biografija

Dalibor Cetina – domaćin GK „Centar 2“

Rođen 10.03.1973. godine u Subotici. Završio Visoku školu strukovnih studija za vaspitače i trenere. Radno angažovanje počeo kao profesionalni sportista u trajanju od 12 godina, zatim radio u JKP ”Subotička Toplana” kao samostalni referent planiranja i izgradnje. Od 2016. godine zaposlen u Gerontološkom centru Subotica na poziciji domaćina gerontološkog kluba “Centar 2”. Oženjen suprugom Jasnom sa kojom ima troje dece, sinove Miloša i Nikolu kao i ćerku Jovanu.

Email: cetinadalibor73@gmail.com