Daliborka

Komlenić

Psiholog
domaćica GK „Kertvaroš“

Biografija

Daliborka Komlenić – psiholog/domaćica GK „Kertvaroš“

Rođena u Subotici, 1987. godine. Osnovnu školu završila u Ljutovu i Tavankutu, srednju školu završila u Subotici. Diplomirala na Fakultetu humanističkih nauka u Novom Pazaru, master studije završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu, čime stiče zvanje Master psihologa. U Subotici u organizaciji „Ekspekta“ savlađuje prve veštine autogenog treninga bez autosugestije, te u Novom Sadu na Psihopolis institutu zaokružuje veštine samospoznaje i veštine komunikacije i stiče zvanje Trenera asertivne komunikacije. U organizaciji Tim Centra iz Novog Sada obučava se za vođenje radioničarskog rada. Poseduje licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova (Кomora socijalne zaštite). U Gerontološkom centru u Subotici angažovana na poslovima psihologa i domaćice kluba od 2011. godine. Organizuje rad gerontološkog kluba, Psihološkog savetovališta i Dnevnog centra za osobe obolele od demencije. U protekle tri godine biva angažovana, takođe u okviru struke, na projektima pod nazivima: „Srbija - Sistem stalne isporuke pomoći migrantskoj populaciji“ i „Uspostavljanje efikasnog i kvalitetnog sistema podrške deci bez pratnje na teritoriji Republike Srbije“.

Govori srpski i engleski jezik, služi se osnovama gestovnog govora.

e-mail: klub.kertvaros@gmail.com