Erika Kočiš Farago

domaćica
GK „Bajmok“ i
GK „Đurđin“

Biografija

Erika Kočiš Farago – domaćica GK „Bajmok“ i GK „Đurđin“

Rođena u Subotici 1984. godine. Završila društveno-jezički smer u Gimnaziji “Svetozar Marković” i Visoku školu strukovnih studija za vaspitača u Subotici, čime stiče zvanje strukovni vaspitač predškolske dece. Od 2009. godine radi kao domaćica gerontološkog kluba „Bajmok“, a od 2012. godine i kao domaćica kluba „Đurđin“. Govori srpski i mađarski jezik. Udata.

Email: kocis.erika@gmail.com