Ivana Perić

radni terapeut u
Jedinici za pojačanu negu

Biografija

Ivana Perić – radni terapeut u jedinici za pojačanu negu

Ivana Perić je rođena 1985. godine u Subotici. Diplomirala je 2010. godine na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu i time stekla zvanje strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna. U Gerontološkom centru Subotica je zaposlena od 2013. godine. Do kraja 2014. godine radila je kao domaćica u gerontološkim klubovima, a od početka 2015. godine radi kao radni terapeut sa korisnicima sa Jedinice za pojačanu negu. Bavi se fotografijom i slikarstvom, do sada je izlagala na preko 50 izložbi i manifestacija.

Email: ivana.peric85@gmail.com