Katarina Vasić

Vodeća sestra u
Domu za negu

Biografija

Katarina Vasić – vodeća sestra u Domu za negu

Rođena 22.11.1984. godine u Subotici. Završila Srednju medicinsku školu u Subotici, smer medicinska sestra-tehničar ( 1999 - 2003). 2004. godine zasnovala radni odnos u Gerontološkom centru Subotica na radnom mestu medicinska sestra-tehničar. Od 2011. godine obavlja poslove vodeće medicinske sestre u “Domu za negu”. Završila Visoku zdravstveno-sanitarnu školu strukovnih studija “Visan”, smer strukovna medicinska sestra ( 2011 - 2014 god ).

Email: vasick@gcsu.rs