Melinda Perna

socijalni radnik u
Domu za odrasla lica

Biografija

Melinda Perna – socijalni radnik u Domu za odrasla lica

Rođena 1972. godine u Bečeju. Osnovnu i srednju školu završila je u Bečeju. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na smeru Socijalni rad i socijalna politika i stekla je zvanje diplomirani socijalni radnik. Zaposlena je u Gerontološkom centru kao diplomirani socijalni radnik od 1996. godine. Od 2011. god. radi u „Domu za odrasla lica“. Licencu za osnovne stručne poslove dobila je 2013. godine. Obučena je za rad na računaru. Mađarski jezik joj maternji jezik. Udata, majka šestoro dece.

Email: melinda@gcsu.rs