Merima Trajković

socijalni radnik u
Jedinici za pojačanu negu

Biografija

Merima Trajković – socijalni radnik u Jedinici za pojačanu negu

Rođena 1957. godine u Vrbasu. Osnovnu školu je završila u Peći, a srednju u Vrbasu. Diplomirala na Fakultetu političkih nauka, na smeru za socijalni rad i socijalnu politiku i stekla zvanje diplomirani socijalni radnik. Od 01.09.1988. godine živi u Subotici kada je zaposlena u Gerontološkom centru, u Jedinici pojačane nege. Tokom proteklog radnog perioda radila je u svim objektima Gerontološkog centra. Poseduje licencu za rad od 22.11.2013.godine. Pohađa seminare i stručne skupove iz oblasti socijalnog rada. Obučena je za rad na računaru. Udata je, ima dvoje odrasle dece.

Email: merima@gcsu.rs