Dr Mirjana Banjac

rukovodilac
Doma za negu

Biografija

Dr Mirjana Banjac – rukovodilac Doma za negu

Rođena u Subotici 1957. godine. Osnovnu i srednju školu je završila u Subotici. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1982. gde je završila i specijalističke studije iz oblasti transfuziologije i stekla zvanje l. spec. transfuziologa. Tokom 2010. i 2011. godine pohađala je u Beogradu master studije iz oblasti menadžmenta u zdravstvu (projekat je finansirala Evropska unija). Radila je kao lekar opšte medicine u Službi za zdravstvenu zaštitu radnika, kao specijalizant i specijalista u Opštoj bolnici Subotica, a od 1995. godine je zaposlena u Gerontološkom centru Subotica na rukovodećim poslovima .

Govori mađarski i engleski jezik.

Majka jedne kćerke.

Email: domzanegu@gcsu.rs