Gredeljević Nikolina –

glavni kuvar

Biografija

Gredeljević Nikolina – glavni kuvar

Rođena 14.12.1977. godine u Pakracu, Republika Hrvatska. Po zvanju kuvar, zaposlena u Gerontološkom centru Subotica od decembra 2011. godine na poziciji kuvara, a od maja 2017. godine kao glavni kuvar.Udata, majka dva sina.

Email: kuhinja@gcsu.rs