Suzana Čajkaš

Kovač

organizator Ambulante
za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju

Biografija

Suzana Čajkaš Kovač – organizator Ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Rođena u Subotici, 1978. godine. Osnovnu i srednju školu je završila u Subotici. 2004. godine je diplomirala na Segedinskom Univerzitetu na smeru Osnovne studije fizioterapije. Postdiplomsko specijalističko obrazovanje je završila iz oblasti Schroth metode (Trodimenzionalna terapija skolioze) i Mc Kenzie metode. Master akademske studije fizioterapije je završila u Budimpešti na Semmelweis Univerzitetu Zdravstvene nauke. U Gerontološkom centru Subotica zaposlena je od 2006. godine, od tada radi kao organizator radne jedinice Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Govori srpski, mađarski i engleski jezik. Udata, bez dece.

Email: suzanarehab@gmail.com