Tanja Borenović

nutricionista

Biografija

Tanja Borenović – nutricionista

Rođena 21.02.1978. godine u Subotici. Završila Višu medicinsku školu u Zemunu, smer viši dijetetičar-nutricionista, zaposlena u Gerontološkom centru Subotica od februara 2007. godine, na radnom mestu dijetetičar –nutricionista. Vanbračna zajednica, majka devojčice.

Email: kuhinja@gcsu.rs