Tereza Moravčić

vodeća sestra u
Službi otvorena zaštita

Biografija

Tereza Moravčić – vodeća sestra u Službi otvorena zaštita

Tereza Moravčić, rođena Lenđel, 25.01.1971. u Bajmoku. Osnovnu školu završila je u Bajmoku, a Srednju medicinsku školu u Subotici, smer medicinska sestra-tehničar.Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu (Zemun) završila je 2008. godine, smer viših medicinskih sestara-tehničara. Od 1994. godine radi u Gerontološkom centru Subotica, na odeljenju Jedinica pojačane nege, a od 2007. godine radi u Službi otvorena zaštita, jedinica Nega i pomoć u kući na radnom mestu medicinska sestra-trijažer, a od 2008. godine je viša medicinska sestra-trijažer. Udata je i majka jedne devojčice.

Email: tereza@gcsu.rs