Zlatinka Race

Jeremić

andragog u
Domu dudova šuma

Biografija

Zlatinka Race Jeremić – andragog u Domu Dudova šuma

Zlatinka Race Jeremić, rođena 07.10.1961. u Srpskoj Crnji. Diplomirala andragogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U Gerontološkom centru zaposlena od januara 1990. kao organizator kulturno zabavnih aktivnosti.

Email: biblioteka@gcsu.rs