Rehabilitacija

Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Timski rad – lekar specijalista fizijatar, viši fizioterapeut, fizioterapeutski tehničar i pacijent su osnova u rehabilitaciji. Ambulanta pruža kompletnu savremenu rehabilitaciju koja je dostupna kako korisnicima naše Ustanove tako i našim sugrađanima. 

Cilj medicinske rehabilitacije je prevencija, lečenje i funkcionalno osposobljavanje obolelih i povređenih, razvijanje fizičke i psihičke sposobnosti. Fizioterapija primenjuje prirodnu energiju i jedna je od najstarijih metoda u lečenju.

 

Terapije koje nudimo su:
- svi oblici elektroterapije
- magnetna terapija
- laser terapija
- ultrazvučna terapija
- termoterapija ( parafinoterapija i krioterapija )
- klasična švedska masaža
- kineziterapija – terapeutske vežbe
- terapija Bioptron lampom
- vakum terapija ( vacusac )

Rehabilitacione tretmane mogu da koriste svi naši sugrađani koji su podeljene u sledeće kategorije:

- korisnici domskog smeštaja
- svi zaposleni Gerontološkog centra
- članovi uže porodice zaposlenih Gerontološkog centra ( bračni drug i deca )
- članovi gerontoloških klubova,
- korisnici „Namenskog stanovanja“
- treća lica - svi sugrađani koji ne spadaju u gore navedene kategorije

Lekarski pregled lekara specijaliste fizijatra, rehabilitacioni tretmani i kolektivne vežbe su besplatne za korisnike domskog smeštaja. Pored rehabilitacionih tretmana za korisnike domskog smeštaja postoji mogućnost vežbanja u grupi u sva tri objekta. Individualna kineziterapija ( terapeutske vežbe ) i termoterapije u sva tri objekta su obezbeđeni stanarimau objektu u kojem su smešteni, ostale rehabilitacione tretmane primaju u domu “ Dudova šuma”.