Nenad Ivanišević

Rendező

Slavica Kujundžić

Az intézmény jogi ügyekért felelős titkára

Ana Đokić

Vodeća sestra u Jedinici za pojačanu negu

Vesna Pajić

Koordinator Službe otvorena zaštita

Slađana Todorović

Vodeća sestra u Jedinici pansionskog tipa

Ljiljana Ristić

Vodeća sestra u Domu za odrasla lica

Milijana Žužo

Organizator računovodstvenog poslovanja

Zoran Pajić

Organizator službi usluga

 

Katarina Vasić

Vodeća sestra u Domu za negu

Dr Mirjana Banjac

Rukovodilac Doma za negu

Miroslav Brajkov

Domaćin GK "Centar 2"

Merima Trajković

Socijalni radnik u Jedinici za pojačanu negu

Gordana Šarčević

Socijalni radnik u Domu za negu

Nikolina Gredeljević

Glavni kuvar

Ivana Horvat

Domaćica GK „Bajnat“ i GK „Novi Žednik“

Suzana Čajkaš Kovač

Organizator Ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Melinda Perna

Socijalni radnik u Domu za odrasla lica

Zlatinka Race Jeremić

Andragog u Domu Dudova šuma

Ištvan Šebešćen

Predradnik odeljenja praona

Aleksandra Dejić

Psiholog

Sarić L. Bojan

Domaćin GK „Centar 1“ i GK „Prozivka“

Daliborka Komlenić

Psiholog-domaćica GK „Kertvaroš“

Dalibor Cetina

Radni terapeut u Domu za odrasla lica

Tereza Moravčić

Vodeća sestra u Službi otvorena zaštita

Tanja Borenović

Nutricionista

Erika Kočiš Farago

Domaćica GK „Bajmok“ i GK „Đurđin“

Ivana Perić

Radni terapeut u Jedinici za pojačanu negu

Jelena Đogić

Radni terapeut u Domu za negu